Eleverne lærer at forstå matematik på hver deres måde med: ”Matematik i eget navn”

30.11.2018

En række af skolens matematiklærere har startet pilotprojektet ”Matematik i eget navn”. Målet er at lære den enkelt elev matematik på en måde, der giver mening for ham eller hende.

For mange elever starter på deres ungdomsuddannelse med uhensigtsmæssige forestillinger om, hvad matematikfaget går ud på, og hvad der kræves af dem. Nogen tror, at matematik udelukkende handler om at kunne regne opgaver, der skal kunne løses hurtigt og uden for mange besværligheder. Andre elever kommer med en (fejl)forestilling om, at de ikke kan finde ud af matematik. De her uhensigtsmæssige forestillinger vil ”Matematik i eget navn” gøre op med.

Matematik skal ikke længere være hadefaget

”Elevernes forestillinger om faget matematik har stor betydning for, om vi rent faktisk kan lære dem noget,” fortæller Mette Christensen, der er HF-lærer i matematik og en af ildsjælene bag ”Matematik i eget navn”. ”Læring er jo ikke kun en kognitiv proces, men i høj grad en social aktivitet, og begreber som motivation og vilje er derfor en vigtig del af læringsprocessen”. Derfor handler det om at få eleverne til at være aktive i et fag, som mange forbinder med nederlag eller ubehagelige oplevelser. Hvis eleven skal lærer noget, må matematik skal ikke længere være et hadefag.

Eleverne lærer at holde af matematik, når:

  • eleverne har personlig kontakt med en eller flere undervisere, der tror på dem og som ikke viser dem andet end total opbakning, når de forsøger!
  • eleverne ser, at matematik ikke kun handler om at kunne (eller ikke kunne) regne med f.eks. brøker, men at faget i lige så høj handler om at kunne anvende matematikken til at løse forskellige problemstillinger.
  • eleverne får mulighed for at få stoffet forklaret mere end en gang og med inddragelse af forskellige repræsentationer (grafer, formler, sproglige formuleringer osv.).
  • eleverne oplever, at deres arbejde med matematikken ’giver mening.’

Mange elever blev bedre til matematik

Efter at pilotprojektet blev sat i gang, har flere elever udtrykt deres begejstring. Hør bl.a. Vibeke i videoen her neden under. Efterfølgende er der en gang om ugen blevet igang sat ”åbent hus på Matematik i eget navn”, hvor de klasser, der ikke var med i første rundte af ”Matematik i eget navn”, kan komme forbi, eller de elever der gerne vil have det gennemgået en ekstra gang, kan deltage.

Matematik-hjælpeprojektet: "Matematik i eget navn"