Eleverne i kvindeklubben øver sig i yoga og det danske samfund

05.03.2020

Kvindeklubben består af en gruppe voksne kvinder, der læser dansk som andetsprog. Sammen dyrker de yoga, hører om sundhed og lærer hinanden om det danske samfund.

“Jeg kendte ikke så mange af mine klassekammerater før, så jeg lærer flere at kende, og jeg bliver bedre til dansk, fordi man skal tale dansk”.

Sådan lyder det fra eleven Veronica, som læser på KBH SYD. Hun er en del af den kvindeklub, som består af elever, som læser på skolens AVU-uddannelser (almen voksenuddannelse). I fællesskab med lærerne Karima Heide og Helle Stasel, som underviser på AVU, har Kvindeklubben afholdt forskellige arrangementer og kurser, som udspringer af kvindernes interesser.

Ifølge elever og lærere gør kvindeklubben ikke kun noget godt for kvindernes sundhed med fokus på blandt andet motion og ernæring - også det sociale aspekt af gruppen er en positiv gevinst.

“Jeg kendte ikke så mange af mine klassekammerater før, så jeg lærer flere at kende, og jeg bliver bedre til dansk, fordi man skal tale dansk”, fortæller Veronica (til venstre).

“Man kunne jo oprette en kvindeklub”

Kvindeklubben fik sin begyndelse som en del af et undervisningsforløb om medborgerskab på et DSA-hold (dansk som andetsprog), hvor Helle Stasel talte med sine elever om frivillighed.

“Vi havde besøg fra forskellige frivillige i lokalsamfundet og læste i bladet Samvirke, der skrev om frivillighed. Og så, for at give et eksempel på frivillighed, talte vi om, at man jo kunne oprette en kvindeklub”, fortæller Helle og fortsætter:

“Bagefter kom en af eleverne op til mig og sagde, at efter hun var startet på VUC, så havde hun fået et helt nyt netværk bestående af kvinder. Det havde hun ikke haft før, og det satte hun pris på. Og sådan var der mange af kvinderne, der havde det”.

Det førte til, at elever og lærere sammen skabte en bestyrelse, skrev vedtægter og med tiden stiftede kvindeklubben. Kvinderne valgte en formand, Lina, og en kassér, Seba, som begge læser DSA.

 

Et fællesskab opstår

Nogle af de mest populære arrangementer er yogalektionerne. Sidste år havde kvinderne kun arrangeret en dag med yoga, men ovenpå en meget positiv evaluering har klubben besluttet at udvide og holde mindst tre yogaleksioner dette semester.

Eleven Layali har indtil videre deltaget i begge leksioner:

“Det er kun kvinder, der deltager, så kvinderne får noget privat tid sammen. Jeg trænede yoga fra klokken 12:30 indtil klokken 14:00. Det var vigtigt for mig, fordi jeg har diskusprolaps i ryggen. Jeg tror, at det hjælper meget at styrke nerverne”, fortæller hun.

Men det er ikke kun godt for Layalis ryg at dyrke yoga - hun oplever også, at klubben gør det nemmere at danne nye venskaber.

“Det var også spændende, fordi jeg mødte de andre kvinder. De kom fra andre klasser. Jeg synes, at det er en god ide at gå til yoga, fordi jeg lærer nye mennesker at kende”.

Det er også Helle Stasels indtryk, at det sociale aspekt af kvindeklubben er en stor del af klubbens succes. Hun fortæller, at klubben består af kvinder, der er gift med danskere, kvinder, der har boet i landet i mange år, og kvinder, som kommer direkte fra en sprogskole. Og det har vist sig at være en god blanding:

“Den kombination er ret god, fordi de har jo hver især en bestemt viden om samfundet, som de andre kan bruge. Og så tror jeg også, det er noget med det kvindefællesskab, der opstår, som gør dem så glade. Altså det at de er en stor gruppe, der laver det samme”, siger hun.

 

Kvinderne har brug for hinanden

Lige nu forsøger kvindeklubben at få stablet et førstehjælpskursus på benene. Mange vil læse til sosu-assistent på sigt, og der er førstehjælp på pensum, så det vil eleverne gerne lære. I foråret har kvinderne desuden ønsket mere yoga, et besøg fra en kommunal medarbejder, som kommer og fortæller om sundhed, og hvordan man kan tabe sig, og en dag med uddannelsesvejledning målrettet kvindernes drømme.


Kernen af kvindeklubben består af elever fra et hold, men Helle Stasels håb er, at kvindeklubben alligevel kan fortsætte efter eleverne bliver færdige på KBH SYD. Hun ser nemlig et stort potentiale, som rækker udover det faglige i skolen:

“De er så gode til at hjælpe hinanden med at finde ud af, hvordan man begår sig i Danmark. De har brug for hinanden, kvinderne”.