Elever laver reportager fra RUC

24.01.2017
Skolens dansklærer Karin har arbejdet med medborgerskab med sin Uni-klasse. Eleverne er blevet bedt om at bidrage med noget ud af huset. Se et par af de flotte reportager her

Et møde med Fremtiden! er skrevet af
Pernille Ørsted Vidø
I samarbejde med;
Rine Kilbak, Noor Muhye,
Nynne Clifforth.

Skolens dansklærer Karin har arbejdet med medborgerskab med sin Uni-klasse. Eleverne er blevet bedt om at bidrage med noget ud af huset. I den forbindelse har hun bedt sine kursister lave en anmeldelse/beskrivelse af klassens besøg på Roskilde universitetscenter, som Uni-linjen skal besøge d.7.12.2016, sådan et besøg er obligatorisk, hvis man vælger den toning,

Her ser I to af reportagerne:

Et møde med fremtiden!

Velkommen til RUC

På KBH SYD arbejder vi aktivt med medborgerskab i alle klasser og på alle hold i skoleåret 2016-2017. Hovedbegreberne er: Republikansk medborgerskab. Viden – holdninger - færdigheder, og hovedbegreberne skal være kendt og forstået af alle lærere og øvrige medarbejdere på skolen efter fælles workshops i starten af skoleåret. 

Herefter skal alle lærere i dansk og samfundsfag skal indarbejde medborgerskab som et væsentligt aspekt i mindst ét forløb på hvert hold. Gældende fra forårssemestret 2017.

Desuden skal alle lærere i forårssemesteret 2017 eksperimentere med medborgerskabsøvelser på alle hold.