Eksamener aflyst vintertermin 20/21

21.12.2020

Fredag d. 18. december 2020 besluttede regeringen at aflyse folkeskolens prøver, gymnasiale prøver, (stx, htx, hhx hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) og prøver i avu, fvu, FGU samt visse prøver på erhvervsuddannelserne fra den 21. december 2020 til den 31. januar 2021. 

Det gælder derfor også for alle jer, der endnu ikke har været til eksamen - men som skulle have været til eksamen fra 21. dec til 31. januar.

Studiekontoret her på skolen har sendte dette brev ud til alle elever, som skulle have været eksamen denne vinter.

Læs brevet her

Kære elev på HF & VUC København Syd

Regeringen har besluttet at aflyse en række prøver på Børne- og Undervisningsministeriets område frem til udgangen af januar 2021. Det skyldes den seneste udvikling i COVID-19-smittetallene. Der er indsat et link til bekendtgørelsen om aflysning og prøver og Børne- og Undervisningsministeriets pressemeddelelse nederst i brevet, hvis du er interesseret i at læse mere.

Aflysningen af prøver har betydning for alle elever, som har eksamen på HF & VUC København syd i perioden fra den 21. december og til og med udgangen af januar måned. Afsluttende standpunktskarakterer i stedet for eksamen

For aflyste prøver gælder det, at der som hovedregel gives en afsluttende standpunktskarakter i stedet for en eksamenskarakter. Den afsluttende standpunktskarakter bliver ophøjet til en prøvekarakter, og vil fremgå på uddannelsesbeviset ligesom en almindelig prøvekarakter.

Den afsluttende standpunktskarakter tildeles af din lærer på baggrund af en helhedsvurdering af dit faglige niveau. Din lærer vil afholde en faglig vurderingssamtale med dig, inden du får din karakter.

Du vil blive kontaktet af din lærer vedr. afholdelsen af den faglige vurderingssamtale. Din lærer inviterer dig ind i et meet. 

Den faglige vurderingssamtale - samme dag som din oprindelige eksamen

Det er vigtigt, at du ved, at den faglige vurderingssamtale ikke er en eksamen. Men den faglige vurderingssamtale vil blive afholdt på samme dag, som din eksamen skulle have været afholdt. Det har vi valgt at gøre for at sikre, at så mange elever som muligt kan deltage.

Den faglige vurderingssamtale er en faglig samtale mellem en lærer og en elev, hvor man drøfter faglige problemstillinger med udgangspunkt i det pensum, som I har gennemgået i faget. Den faglige vurderingssamtale indgår kun som én del af den faglige helhedsvurdering, og du vil altså ikke modtage en karakter i slutningen af samtalen. 

Elever der ikke få kan få en afsluttende standpunktskarakter - EP, KS og selvstuderende

Der er dog elever, som ikke kan få en afsluttende standpunktskarakter. Det gælder HFenkeltfagselever,
der er tilmeldt eksamensprojekt, KS-intern prøve for elever på den 2-årige HF og til dels elever, der er tilmeldt eksamen som selvstuderende. Gælder det for dig, så kan du læse mere herom nedenfor:

 • KS-intern (aktuel hvis du går på den 2-årige HF):
  Dette vedrører kun elever, som har sygemeldt sig til deres interne KS-prøve, som blev afholdt i december 2020.
  Prøven vil, så vidt det er muligt, blive afholdt i perioden 15. januar til den 18. januar. Den vil blive afholdt på Google-meet. Du vil få nærmere besked om, hvordan afviklingen bliver, og hvornår du skal trække spørgsmål i januar måned.

 • Eksamensprojekt (aktuel hvis du går HF-enkeltfag):
  Hvis du har været tilmeldt Eksamensprojekt, og du har afleveret din synopsis den 27. november, så skulle du have været til eksamen den 21. december. Denne eksamen er også aflyst. Da der ikke kan gives standpunktskarakter for et Eksamensprojekt, gælder det i stedet, at man, så længe man beder skolen om  det inden 31. juni 2021, kan lukke sit HFuddannelsesbevis uden en karakter i Eksamensprojekt.
  Det betyder, at der ikke vil stå en karakter på dit Uddannelsesbevis, og at dit gennemsnit derfor heller ikke vil blive påvirket af dit Eksamensprojekt.

 • Selvstuderende:
  Hvis du afslutter en fuld HF-uddannelse vinteren 20/21, skal du have en afsluttende standpunktskarakter.
  Hvis du ikke afslutter en fuld HF-uddannelse, skal du indmeldes som selvstuderende igen, og gå op til eksamen sommeren 21. 
  Du vil snarest modtage et brev fra studiekontoret. Her vil du blive bedt om, at oplyse, om du afslutter en fuld HF-uddannelse vinteren 20/21 - eller om du vil indmeldes igen som selvstuderende og gå til eksamen sommeren 21. 

Praksis for eksamen afviklet før den 21. december

 • Hvis du var til eksamen før den 21. december, så får du din karakter.
 • Hvis du var syg til eksamen før den 21. december, så skal du fortsat følge proceduren “Syg ved eksamen”: https://sites.google.com/kbhsyd.nu/elevintra/eksamen/syg-vedeksamen
 • En sygemelding med både ansøgning og dokumentation udløser en 
  standpunktskarakter - uanset om det er Covid-19 relateret. Al sygdom udløser således en standpunktskarakter.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte din lærer eller følge med på Edulife.

Med venlig hilsen,
HF & VUC København Syd