Efter et års elevmentoruddannelse får elevmentorerne deres meget velfortjente diplom

31.05.2021

8 elevmentorer på KBH SYD har færdiggjort elevmentoruddannelsen. De har hjulpet og støttet en stor del af KBH SYDs elever i en svær tid. For at gøre det, har de bl.a. lært samtaleteknikker og lært om, hvordan man taler om svære emner.

Iben, som er lærer og en del af KBH SYDs elevmentor-projekt, forklarer, at det på mange skoler enten er en lærer eller en studievejleder, som taler med eleverne om tvivlsspørgsmål og små og store problemer. Men at det på KBH SYD som noget særligt også er eleverne. “En elevmentor er lettere at identificere sig med som elev, er lettere at gå til med praktiske spørgsmål og så er de på skolens fællesområder i pauserne – der hvor man ofte har brug for dem.”

Elevmentorkorpset blev introduceret for et år siden, og det har været en stor succes. “Vores elevermentorer er tryghedsskabende og synlige for mange”, forklarer Iben. “Mange elever har gjort brug af dem”. 

“Vi har været meget forskellige typer i gruppen af elevmentorer, nogle er rigtig gode til at snakke med folk og jeg har fx kunnet hjælpe folk med det tekniske og hjælpe med, hvordan de andre elever finder ud af at læse og forstå deres skemaer her i genåbningen, ” fortæller Huda, som netop har gennemført den 1-årige elevmentoruddannelse sideløbende med sin uddannelse på KBH SYD.

Elevmentoruddannelsen

Den elevmentoruddannelse, som elevmentorerne har modtaget, har to dele. Én del, der handler om samtaleteknikker og kommunikation. Og én del, der handler om den svære samtale. Altså hvordan man taler med hinanden om emner, der kan være svære at gå til. Denne sidste del har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet stået for. De to dele udgør 4 moduler i elevmentoruddannelsen, som elevmentorerne i løbet af det sidste år har deltaget i for at blive dygtige samtalepartnere.

“Desuden har elevmentorerne også fået værktøjer, så de ikke “tager de svære samtaler med hjem” - altså metoder til ikke at internalisere det, de andre elever læsser af på dem,” forklarer psykologilærer Nikolaj, der sammen med Iben har trænet elevmentorerne.

Diplomet giver anerkendelse

Elevmentoruddannelsen og det tilhørende diplom har været en vigtig anerkendelse for den enkelte elevmentor. “Vi har nogle meget hjælpsomme elever, her på skolen, og dem ville vi gerne booste og give de rette værktøjer”, fortæller Iben. “Det er nærmest dem alle, der har en drøm om at arbejde med mennesker. Diplomet her bliver også del af deres karrierestrategi, forklarer Nikolaj”

“Både Nikolaj og jeg er overrasket over, hvor motiveret og dygtige elevmentorerne har været”. Og særligt i corona-nedlukningen har de virkelig vist, hvad de kan", fortæller Iben. 

Huda, som er elevmentor, har bl.a. været i kontakt med mange elever, der synes, at det har været svært at have online undervisning, både i forhold til det tekniske forbundet med virtuel undervisning og at følge med i det faglige og rent faktisk få afleveret. ”Nogle gange er det meget svært at være online, mange har i virkeligheden bare brug for at hyggesnakke.” fortælle Huda.

Inddraget i arbejdet med nyt undervisningsmateriale: "Sæt dit aftryk"

Elevmentor-projektet har også haft stor bevågenhed fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Eleverne har været inddraget i udarbejdelsen af Styrelsens folder "Sæt dit aftryk", der skal inspirere til elevdemokrati og skolefællesskaber. Det var derfor lærerne Iben og Nikolaj, der sammen med Dorthe Anthony fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, overdragede diplomerne til elevmentorerne. Dorthe Anthony anerkendte den værdifulde viden elevmentorerne har givet Styrelsen for undervisning og kvalitet. "I har lavet et ’Sæt dit aftryk’-materiale, som skal inspirere skoler til arbejdet med elevinddragelse, elevdemokrati og medborgerskab", fortalte Dorthe i sin tale til eleverne. "Her har vi været totalt inspirerede af elevmentorerne her på skolen. Så der er en totalbeskrivelse," afsluttede hun.

I "Sæt dit aftryk" kan folk fra andre skoler også læse om, hvordan man starter en elevmentorordning op og finde de moduler, der kan udgøre en elevmentoruddannelse.

Et nyt elevmentor-kors på vej

Allerede den 7. juni i 2021 har KBH SYD et opstartsmøde for nye elevmentorer som skal i gang med elevmentoruddannelsen sideløbende med deres studie her på KBH SYD

INFOBOKS

  • Læs mere om Elevmentorerne på KBH SYD
  • Find publikationen ”Sæt dit aftryk”, som handler om aktivt medborgerskab med fokus på at skabe elevdeltagelse, elevdemokrati og stærke elevråd. Materialet er målrettet udskolingen og ungdomsuddannelser og KBH SYDs elevmentorer har været med til at lave det. Læs den her https://www.duu.dk/7-1-saetditaftryk