E-learning elever på intensivt laboratorie-kursus i denne weekend

08.04.2018
”Sammenlignet med en klasse, der arbejder med kemi-forsøg hen over året, så er der langt højere fokusering og koncentration på det intensive laboratorie-kursus, motivationsniveauet og arbejdsmoralen er simpelthen højere end på de almindelige hold, der har forsøg hen over hele året”, fortæller Jacob.

Kemi-forsøg er ikke noget, man skal kan lave derhjemme

Når man er e-learning-elev så studerer man jo derhjemme ved computeren, men i de naturfaglige fag som kemi, fysik og biologi er der en anden eksperimentel side af fagene, hvor man skal lave nogle forsøg. ”Kemi-forsøg er ikke noget, man skal kan lave derhjemme. Selvom eleverne gerne ville, så har de hverken materialerne, udstyret eller den rette knowhow til at gennemføre forsøg på egen hånd hjemme hos dem selv” siger Andreas Hauge, der er biologi- og kemilærer og som sammen med Jakob Møllenberg, der er kemi-lærer, kører laboratoriekurset denne weekend. Det er derfor skolen samler eleverne i en weekend til et intensivt laboratoriekursus, hvor de skal nå lige så mange forsøg, som en almindelig klasse/hold skal nå henover et halvt eller et helt år.

Det er i fagene biologi, fysik og kemi og delvist geografi, at der er elementer af eksperimentel karakter.

10 kemi-forsøg på to dage

I denne weekend er det holdet Kemi C 617, der er samlet og skal gennem de 10 kemi-øvelser, som er nødvendige for at gå til eksamen i juni måned. Eleverne på Kemi 617 har aldrig mødt hinanden før, og de har heller ikke mødt Jacob, deres lærer, før de mødte ind lørdag morgen. ”Det er gået rigtig godt. Alle har været så motiverede lige siden de kom og de har arbejdet selvstændigt og ansvarsfuldt lige fra starten”. De kom lørdag morgen og dannede grupper med det samme og fandt hurtigt hinanden og dannede grupperne, hvor de arbejder i eget tempo. Der har været stor koncentration og engagement lige fra starten. Jakob er imponeret over eleverne på kemi 617: ”De gør det rigtig godt, det skal nok gå godt til eksamen”.

De ti kemi-forsøg udgør ca. en femtedel af al undervisningen i kemi C, og det skal eleverne nå igennem på én weekend. Kurset er skemalagt fra 8-16 både lørdag og søndag og skolen laver ca. 5-6 af den her slags intensive laboratorie-kurser om året.

”De mest effektive og ambitiøse grupper kan nå seks øvelser i dag, og så får de en kortere dag i morgen. Men der er et relativt stort tidspres på, at skulle nå 10 øvelser på én dag. ”Hvis man ikke deltager i kursus her, så kan man ikke få lov at gå til eksamen”, fortæller Jakob. ”Der er allerede nogle grupper der nåede 6 grupper lørdag”.

Høj koncentration og arbejdsmoral

Både Jacob og Andreas synes, at det er en fordel at samle kemi-forsøgene på én weekend, for så er koncentrationen høj og det er ekstrem synlig læring, for eleverne ved præcis hvad de skal igennem når de møder ind., og de arbejder meget fokuseret, for samtidig ved eleverne præcis hvad prisen er, hvis de ikke får det gjort. ”Sammenlignet med en klasse, der arbejder med kemi-forsøg hen over året, så er der langt højere fokusering og koncentration på det intensive laboratorie-kursus, motivationsniveauet og arbejdsmoralen er simpelthen højere end på de almindelige hold, der har forsøg hen over hele året”, fortæller Jakob.

Fordele ved at være e-learning-elev

Det er dog også hårdt at arbejde så intensivt med kun ét fag i så mange timer ad gangen. ”Der er selvfølgelig en fare for ’information overload’, dvs at eleverne får for meget viden på for kort tid, men det kan afhjælpes ved, at de går hjem og få styr på deres noter og journaler lige efter kurset, så det råder vi dem selvfølgelig til”, supplerer Andreas. Omvendt er det en stor fordel at alle kommer gennem alle 10 forsøg, for ved et almindeligt undervisnings-forløb vil det være sådan at hver elev som minimum har gået glip af et eller to forsøg hen over året. ”Det er en af fordelene ved at være e-learning-elev, for så får man alle ti øvelser lavet her i weekenden”, forklarer Andreas.

Stigning i e-learning elever der aktivt tilvælger e-learning som studieform

På skolen har vi en stigning af elever på e-learning holdene og vi mærker også et stigende engagement og arbejdsindsats på holdene. Nu er det sådan, at e-learning i langt højere grad end for bare 4-5 år siden er et aktivt tilvalg, blandt andet fordi der er flere og flere elever, der finder ud af, at det er en god og realistisk måde at klare sig godt i et bestemt fag. ”Vi oplever, at der er mange flere der vælger e-learning-undervisning, og at de vælger e-learning fordi det er den optimale måde at tage faget på. Det betyder, at vi oplever mere dedikerede elever på e-learningholdene”, slutter Jakob af.