DSA-G-klasserne havde temadag om medborgerskab

07.04.2017

"Det starter med, at du stiller krav til dig selv"

Sådan afsluttede AVU-lærer Niels Kirkegaard sit oplæg om medborgerskab. Oplægget var en del af DSA-G-klassernes (Dansk som andetsprog på G-niveau) temadag om medborgerskab.

Niels, der har arbejdet med politik og demokrati-skabelse det meste af sit liv, forklarede bl.a. hvordan "medansvar, hjælpearbejde og næstekærlighed" går hånd i hånd med de fleste religioner og med demokratiet. Og hvordan det tilsammen udgør det, vi kalder medborgerskab. 

Vær aktiv over for dine medmennesker

"Det handler om at give rettigheder til det enkelte menneske og tage ansvar for andre mennesker," fortalte Niels. Og for at gøre det, skal kan man starte med at bruge en af medborgerskabets vigtigste dyder: "Deltagelse". "Det at være aktiv over for sine medmennesker og vise engagement, fordybelse og medansvar" forklarede Niels, "det er en følelse og evne, der i virkeligheden ligger i os alle." Niels henviste bl.a. til filosoffen Løgstrup, der snakker om "de spontane livsytringer". Det er den umiddelbare omsorg, vi udviser over for et andet menneske, hvis vi for eksempel møder nogle, der har været ude for en ulykke eller er i sorg. Omsorgen for medmennesket ligger dybt i os. Og herigennem henter vi hensynet og respekten til vores medmennesker frem.

Medborgerskabet i det nære

For de to DSA-G-klasser, der var samlet, handlede det på temadagen om at arbejde med medborgerskab i de nære relationer. Hvordan bruger de fx deres medborgerskab i familien, blandt venner og i klassen?

Kursisterne på DSA-G har alle et andet modersmål end dansk, og kommer fra alle dele af verden. Nogle har længere uddannelser fra deres hjemland og andre har blot en almen skolebaggrund. Derfor har de meget forskellige kulturelle og uddannelsesmæssige forudsætninger for at diskutere medborgskab.

Målet med denne temadag om medborgerskab var derfor primært at styrke sammenholdet i de to klasser, styrke lysten til at deltage og gøre dem bedre til fx gruppearbejde. 

Niels forklarede at medborgerskabet skal være limen, der sikrer den gode læring og relation her på skolen.

Medborgerskab handler bl.a. om at give rettigheder til det enkelte menneske, og tage ansvar for de andre mennesker.
Det er rigtig godt at have en temadag om medborgskab fortalte to af kursisterne på DSA-G.