Det går ikke ud over driften, når medarbejdere får danskundervisning i arbejdstiden

Billede af to fabriksledere og en lastbil

Danskundervisning i arbejdstiden

Unicon har sammen med HF & VUC København Syd nemlig fundet på en løsning, der påvirker driften mindst muligt.

Betonvirksomheden Unicon A/S har mange udenlandske medarbejdere, for der er mangel på chauffører i hele Europe. Fabrikslederne Michael Rud Larsen og Niels-Erik Olsen har chauffører fra bl.a. Polen, Rumænien, Afghanistan, Pakistan og sågar Jamaica. De er meget tilfredse med deres udenlandske medarbejdere, som laver et godt stykke arbejde, men sproget er en udfordring. Deres medarbejdere taler dårligt dansk og det går ud over kommunikationen på arbejdspladsen. 

Chaufførerne skal kunne kommunikere tydeligt med mange forskellige

Niels-Erik forklarer, at det er chaufførerne, der er i kontakt med kunderne, når de læsser betonen. ”…det kan være, de kommer ud på [bygge]pladsen, og så står der en gammel håndværker, og så kommer de på kant, fordi de ikke kan forstå hinanden ordentligt”. Det er dog ikke kun danske håndværkere på byggepladsen, chaufførerne skal kommunikere med. ”… de skal også tale med vores "dispo", dem som planlægger kørsel, og de skal tale med blandemesteren, og med os ind i mellem,” fortæller Michael og Niels-Erik, ”det kan fx være hvis de prøver at ringe hjem, for at fortælle at der er sker noget med lastbilen.

VUC underviser i dansk kl 6 om morgenen

Niels-Erik og Michael har længe ønsket sig danskundervisning til deres medarbejdere. De er derfor glade for at VUC meldte sig på banen med forløbet ”FVU Start”, som netop er skræddersyet virksomhedens behov. Det er dog ikke uden bøvl at sende sine medarbejdere på kursus, når man er en travl beton-virksomhed med en vagtplan, der skal gå op. ”Det var en udfordring, hvornår undervisningen skulle ligge”, fortæller Michael. De kunne ikke lægge undervisningen om eftermiddagen, for de ved ikke hvornår chaufførerne kommer hjem fra deres kørsel, og arbejdsdagen starter jo om morgenen. Derfor starter undervisningen allerede kl. 6, hvor læreren Mia fra HF & VUC København Syd møder ind på fabrikken på Avedøre Holme. ”Det er usædvanligt, at VUC starter undervisning så tidligt, men det er gået godt, og vi stiller gerne op med lærere både tidlig morgen og sen aften, hvis det betyder, at virksomheden kan få det til at gå op,” fortæller Signe Skøt, der er uddannelsesleder for FVU (Forberedende voksenundervisning) på HF & VUC København Syd.

Mix mellem almindelig undervisning og e-learning

Kl. 6 om morgenen starter chaufførerne normalt lastbilen og kører deres første tur, og betonen skal stadig køres, selvom chaufførerne er på kursus. Derfor har Unicon sammen med HF & VUC København Syd fundet på en løsning, der påvirker driften mindst muligt. Chaufførerne bliver undervist på skift. Et mix mellem almindelig undervisning og e-learning. Det går selvfølgelig lidt ud over driften, når medarbejdere bliver hevet ud af vagtplanen, men Niels-Erik og Michael understreger, at det er det værd. ”Det er vigtigt for os, at de bliver bedre til at tale dansk”, fortæller begge. Og forklarer, at det ikke kun handler om forretningen og kommunikationen med kunderne. Det handler også om medarbejdernes trivsel. Bedre hverdagsdansk betyder også, at de bliver bedre til at tale med hinanden og hygge sig sammen som kollegaer.

Chaufførerne vil gerne være bedre til dansk 

”Vi har en forventning om, at [danskundervisningen] vil give et resultat. Vi investerer jo nogle penge i det. Men det er selvfølgelig op til den enkelte, hvor meget de tager imod undervisningen, men det skulle jo være mærkeligt, hvis det ikke bare hjalp lidt,” siger Michael og fortæller, at chaufførerne heldigvis har taget rigtig godt imod tilbuddet om FVU Start. ”Det er meget interesserede, og vi får at vide, at det går godt.” De udenlandske chauffører på beton-fabrikken vil rigtig gerne blive bedre til dansk.

Fakta om VUC Erhverv:

 • VUC Erhverv tilbyder FVU Dansk, FVU Digital, FVU Start og FVU Engelsk i arbejdstiden.
 • Det er gratis for arbejdspladsen og der gives lønkompensation.
 • VUC Erhverv står for det praktiske:
  • SVU-administration: Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.
  • Teknisk assistance, så medarbejderne kan bruge computere i undervisningen. 
  • Læsetest, så medarbejderne indsættes på det rette FVU-trin. 
  • Ordblindetest for de medarbejdere, der skal have ekstra læse og skrive-støtte.
 • VUC Erhverv lægger kurset, så det passer ind i jeres vagtplan/arbejdsdag.
 • FVU Dansk og matematik kan også give adgang til en erhvervsuddannelse og FVU Dansk kan fx være en del af ansøgningen til permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab.