Debatmøde: Ytringsfrihed og retssamfundet, profeten og provokationer

23.02.2015
Spændende debatmøde med Mads Holger (Konservative) og Morten Bødskov (Socialdemokraterne) d.19.2.2015. Det var et stort tilløbsstykke og både kursister fra den 2-årige HF og hf-enkeltfag og AVU var mødt op for at lytte, blande sig og blive klogere.

Skolen er en af samfundets bærende institutioner

Morten Bødskov fra Socialdemokraterne indledte med at tale om, at Danmark er et samfund, som bygger på rettigheder og pligter og stærke fællesskaber og det skal vi værne om. Sammen med Mads Holger, som stiller op til Folketinget for de Konservative deler Morten troen på samfundets bærende institutioner herunder særligt folkeskolen og hele det danske uddannelsessystem. 

Mads Holger mener dog, at det fællesskab, vi alle er enige om er en god ting i Danmark, er i fare, for hvad er det egentlig vi er fælles om. Han spørger: "Vi er alle enige om, at vi gerne vil være fælles om noget og del af et fællesskab, men fælles om hvad? hvad er det lige vi skal være fælles om? Vi bliver nødt til at genskabe fællesskabets genstand. Heriblandt insistere på, at alle unge mennesker deltager i skolen og bliver uddannet godt nok. Alle skal blive ved med at have muligheder for at klare sig her i livet her i landet". 

Både Mads Holger og Morten Bødskov er nemlig enige om at den danske folkeskole og hele det danske uddannelsessystem er en af de centrale bærende institutioner i Danmark.

Bødskov lagde vægt på, at alle er med til at få både de store og små fællesskaber til at fungere bedst muligt. Det er alt lige fra skolearrangementer og kulturmøder til arbejdsdag i sine børns institutioner til sportsklubber og strikke-foreninger. Han sagde i går: "Vi har alle et ansvar for at vores lokalsamfund fungerer og at vi alle bidrager, for det er et problem, at der er for mange, der melder fra og ikke engagerer sig og ikke er aktive i frivillige aktiviteter".

Religion er en privat sag

Morten Bødskov gentog flere gange, at ”i Danmark er religion en privat sag og det skal det blive ved med at være.” Han fremhævede, at vi har bygget et samfund - et velfærdssamfundet - hvor særligt skolerne og uddannelser er det bærende. Det er blandt andet på den måde, at Danmark er nået ufattelig langt som land og ingen andre lande i verden kan sammenligne sig med os og vores uddannelsessystem.” Han gav som eksempel, at ”man i Danmarks kan starte i daginstitution som 0-årig og komme ud som speciallæge – uden at det koster en krone. I Danmark er vi alle sammen lige og vi har alle lige muligheder for at få en uddannelse og fungere og bidrage positivt og konstruktivt til vores samfund”. Hans pointe var, at ”det er fuldstændig ligegyldigt, hvem vi beder til, hvad vi spiser og hvad vi har på hovedet. Det er ikke religion, der skal diktere, hvad der bærer vores samfund. Det er ret og pligt, skoler og uddannelser og ret til lægehjælp.” 

Masser af gode spørgsmål fra salen

Der kom rigtig mange gode og kloge spørgsmål fra salen fra de engagerede fremmødte kursister. Der blev blandt andet  spurgt ind til:

  • Hvad med manglen på billige ungdomsboliger, som er til at betale på SU? der bliver jo nedlagt flere og flere.
  • Hvordan tror i at folkeskolen bliver bedre af, at der kommer flere tests?
  • Hvad med de talblinde? Hvorfor får de ikke noget hjælp ligesom de ordblinde?
  • Hvis religion er en privatsag, hvorfor tillader I så at der udgives en bog om profetens sexliv?
  • Hvad er anledningen til det der skete i weekenden? Er det radikalisering eller islam der er et problem?
  • Hvad er ytringsfrihed?

Efter en rigtig interessant halvanden time afsluttede Rektor Peter Zinckernagel det spændende arrangement med ordene ”Tak for et interessant møde og gode begavede spørgsmål fra salen. Jeg opfordrer alle til at blive ved med at diskutere disse emner med hinanden, i klasserne, med jeres venner og familie.”