Bevægelse og en frisk hjerne øger evnen til at lære

14.09.2018
Dansk G-holdet havde i dag besøg af bevægelseskonsulent Henrik Leth fra skoleglæde.nu, som er specialiserede i at besøge skoler og fortælle om hvordan bevægelsesøvelser kan øge engagementet og trivslen – og dermed indlæringen – i klassen.

Dansk G-holdet havde i dag besøg af bevægelseskonsulent Henrik Leth fra skoleglæde.nu, som er specialiserede i at besøge skoler og fortælle om hvordan bevægelsesøvelser kan øge engagementet og trivslen – og dermed indlæringen – i klassen. Inden for psykologien viser det sig, at jo bedre vores hjerne har det, og jo bedre vi har det, jo bedre er den til at optage nyt stof og jo mere får man ud af undervisningen.

Eleverne fra dansk G myldrer ind på gangen efter at have været ude i luften med deres lærer Thomas og Henrik. De snakker og griner og skutter sig lidt.

Henrik fortæller, hvorfor det er godt for indlæringen med engagement, en frisk hjerne og en god trivsel i klassen: ”Bevægelse og fysiske øvelser kan øge trivslen i klassen, fordi når man skal gå sammen to og to eller fire og fire, så kommer man til at arbejde sammen med nogle mennesker, man ikke kender så godt i forvejen. Men idet man arbejder sammen med nogle forskellige i klassen og ikke altid den samme, så lærer man hinanden at kende og det styrker sammenholdet i klassen”.

Henrik inspirerer også til bevægelse, selvom det er koldt udenfor og også gerne øvelser, hvor man får pulsen lidt op. ”Det er en god ide at lave noget fysisk, og for eksempel gå udenfor på en kort tur, også selvom det er lidt køligt i luften. For når man har en frisk hjerne, så lærer hjernen bedre noget nyt. Det er endnu bedre hvis man lige løber en lille tur, for eksempel løber op af trapperne og bliver en lille smule forpustet, for så kommer der ilt op til hjernen og det betyder, at alle de funktioner i hjernen der styrer sprog, problemløsning, de sociale kompetencer bliver boostet, så hjernen bliver lidt hurtigere og det er godt for læringen”.

Det er en god ide at lave noget fysisk, og for eksempel gå udenfor på en kort tur, også selvom det er lidt køligt i luften. For når man har en frisk hjerne, så lærer hjernen bedre noget nyt.
- Henrik Leth, konsulent fra skoleglæde.nu

Der er en psykologisk forklaring på, hvorfor det er godt for læringen, at man kender hinanden og er tryg i hinandens selskab. Henrik forklarer, at ”når vi har høj tillid til hinanden og har det godt med hinanden og føler os trygge ved hinanden, så er vores hjerne meget mere parat til at slappe af og blive klar til læring. Derfor er det godt at arbejde sammen med mange forskellige personer i sin klasse og lærer de andre fra klassen at kende.”

Derudover viser undersøgelser, at jo højere engagement man udviser i sin læringssistuation, jo bedre tilegner man sig ny læring. Henrik opfordrer eleverne i Dansk G til at være aktive i timerne, for ”jo mere man rækker hånden op og siger noget i klasen og bruger sit sprog om det man har lært, jo bedre lærer hjernen noget nyt.”

Til underviserne er Henriks budskab, at det er rigtig godt, hvis ”undervisningen indeholder både bevægelse og nogle mundtlige elementer, hvor alle åbner munden og snakker sammen undervejs om det vi har forstået. For eksempel hvor eleverne skal tale sammen to og to og fortælle, hvad de har lært i dag”. Undersøgelser viser, at det er godt for læringen, at man skal sætte ord på det, man har forstået.

På onsdag får alle medarbejdere på KBH SYD glæden af Henriks pointer, for der er personaledag, hvor Henrik sætter gang i nogle øvelser, så alle ansatte på KBH SYD kan så dem afprøvet.