AVU-klasse fik besøg af SF-politiker Serdal Benli til en snak om medborgerskab, demokrati og religion

22.11.2018
"Jeg synes, det vigtigste er, at vi tror på nogle politiske ideer for det samfund vi gerne vil leve i. Det handler om at tage stilling." - Serdal Benli, Politiker

Jeg synes, det vigtigste er, at vi tror på nogle politiske ideer for det samfund vi gerne vil leve i. Det handler om at tage stilling.
- Serdal Benli, Politiker

Samfundsfag G-klassen havde besøg af SF-politikeren Serdal Benli

Serdal er politiker, viceborgmester i Gladsaxe kommune og spidskandidat til folketinget for SF i Københavns Omegn og besøgte i sidste uge Samfundsfag G-klassen på KBH SYD. I anledning af hans besøg havde eleverne forberedt en række spørgsmål, som de kunne stille Serdal og på den måde blive klogere på hans politiske holdninger, og hvad det vil sige at være politiker i Danmark.
Jeg synes, det har været rigtig godt i dag. Jeg har virkelig lært mange ting og fået svar på mange af de spørgsmål, jeg havde,” fortalte AVU-elev Yasmin.

Eleverne stillede mange interessante spørgsmål 

Serdal lagde ud med et oplæg og fortalte, hvordan det politiske system i Danmark fungerer, og hvor de enkelte partier er placeret på en holdningsskala. Herefter havde eleverne mulighed for at stille spørgsmål til Serdals politiske standpunkter. Især emner som maskeringsforbud, religion, økonomi og demokrati var noget der tydeligt interesserede eleverne, som var meget spændte på at høre Serdals holdning til lige netop disse emner. Derudover stillede eleverne også mere generelle spørgsmål til folketinget og livet som politiker, herunder også hvordan man balancerer sine politiske holdninger og religion. Til det svarede Serdal, at han først og fremmest ser sig selv som socialist. ”Min religion er ikke en ting, der skal dominere mit politiske udgangspunkt. For mig er religion er noget privat. Jeg synes, det vigtigste er, at vi tror på nogle politiske ideer for det samfund, vi gerne vil leve i,” fortalte han.

Demokrati som et middel til at tage ansvar for samfundets udvikling

Serdal fortalte, at han valgte at blive politiker fordi ”i bund og grund handler det om at tage stilling til samfundet. Nogen skal tage ansvar. Det har altid været en ledetråd i livet for mig, at tage ansvar for samfundet. Det er det, der har givet mig en chance,” fortalte han. Generelt var eleverne meget nysgerrige på Serdals baggrund, opvækst og hvorfor han valgte at gå ind i politik. Her var medborgerskab, som eleverne er vant til at arbejde med på skolen, et stort fokus. ”Jeg synes, at man skylder dem, der har kæmpet for at vi har de muligheder, vi har i dag, at engagere sig i samfundet. Og det kan gøres på mange måder, f.eks. kan man også være en del af demokratiet på skolen her, ved at være med i elevrådet,” fortalte Serdal.

Svære emner bringer følelser i kog

En elev blev meget oprørt, da emnet faldt på kravene for dansk statsborgerskab. Eleven havde haft udfordringer med at få dansk statsborgerskab og mente, at statsborgerskabprøven/indfødsretprøven var alt for svær. "Jeg forstår det simpelthen ikke," fortalte eleven. Spørgsmålet skabte debat i klassen, og eleverne var tydeligt berørte og fortalte åbent om deres egne oplevelser med at prøve at få dansk statsborgerskab. Serdal lyttede opmærksomt til elevernes historier og opfordrede dem til at engagere sig i samfundet og prøve at skabe noget forandring, hvis der er noget man gerne vil ændre .   

Medborgerskab, politiske beslutninger og demokratiske processer

I forlængelse af snakken om demokratisk medborgerskab faldt snakken også på, hvordan man har mulighed for at få indflydelse på demokratiske processer og beslutninger. Her spurgte eleverne ind til, om det virkelig kunne betale sig at engagere sig, og om politikerne lytter, efter hvis man f.eks. deltager i en underskriftsindsamling. Og det mente Serdal uden tvivl, det gør. Faktisk i en sådan grad at det hjælper ham og andre politikere med at udføre deres arbejde. ”Vi bliver klogere, når vi hører og lærer af andres erfaringer,” fortalte Serdal. Og netop vigtigheden af at være en god medborger, blande sig aktivt og involvere sig i samfundet var et budskab, der gik igen hos Serdal. ”Det handler om at tage stilling. Det er det vigtigste,” fortalte han.

KBH SYD og medborgerskab

Derfor har vi et arbejdsgrundlag, som lyder, at man på KBH SYD skal:

  • opleve og bidrage til åbenhed og forskellighed
  • øve sig i medborgerskab, og
  • virkeliggøre sine drømme gennem uddannelse

Læs mere om KBH SYDs gennemgribende medborgerskabsprojekt her