AVU-elever på Amager er aktive i lokalsamfundet og skriver artikler til Tårnby Bladet

05.12.2018

Gennem efteråret 2018 har elever fra Amager-afdelingens AVU-hold skrevet artikler til lokalbladet Tårnby Bladet, og det har været var en spændende oplevelse. "Her mærkede de, at der var behov for at gøre sig ekstra umage, når artiklerne faktisk skulle læses af borgere i lokalsamfundet," fortæller Rasmus, der underviser dem i dansk, samfundsfag, engelsk og matematik. 

Eleverne lavede reportager fra både ind- og udland

Første nummer blev lavet i samarbejde med Amagerafdelingens basis-elever, og handlede bl.a. om, hvem de selv er og hvorfor de valgte at gå på VUC. De næste tre numre blev skrevet af eleverne på 9. og 10. klasse. Her var eleverne selv ude i lokalområdet og finde historier, som kunne være interessante at fortælle. Det blev bl.a. til en reportage fra Ko-græsserforeningen på Vestamager og en reportage om Tårnby-Bi, der arbejder for at udbrede kendskabet til bier og biavl. Sidste artikel i KBH SYDs artikelserie i Tårnby Bladet var en reportage fra elevernes tur til EU. En lille gruppe elever tog toget til Bruxelles for at høre om, hvordan EU-parlamentet fungerer og snakkede med danske parlamentarikere. 

EU-turen var en stor oplevelse for eleverne. "Turen gav meget læring og mange oplevelser for os, som vi kan bruge videre frem", fortalte eleven Sanna. Læs mere om elevernes tur til Bruxelles her.

Aktivt medborgerskab i praksis på AVU

Artikelserien i Tårnby Bladet, der består af fire helsides artikler, er en del af skolens fokus på medborgerskab. Målet med at eleverne skriver til lokalpressen er:

  • at give eleverne en forståelse for et blads rolle i et lokalsamfund,
  • hjælpe dem til at bruge deres kompetencer, viden og færdigheder i dansk,
  • give eleverne en forståelse for de lokale forhold, der er i deres bydel
  • og gøre dem aktive mediebrugere.

Eleverne oplevede i arbejdet med artiklerne at samarbejde er en vigtig del af processen. "Ofte sidder vi i klasserummet og forestiller os en modtager. Eller leger at det er vigtigt! Her mærkede de et behov for at gøre sig ekstra umage, når artiklerne faktisk skulle læses af borgere i lokalsamfundet," fortæller Rasmus, der underviser på G-niveau. "Og det var en superfed oplevelse at se elevernes stolthed, da de kunne slå op i en rigtig avis og se den artikel, de selv havde været med til at skrive, og også se deres billeder og deres navne i avisen," fortsætter han. Rasmus forklarer, at en del af de elever, han underviser på AVU, føler sig langt fra inkluderet i samfundet. Derfor har dette artikelprojekt i Tårnby Bladet været vigtigt for alle og en stor øjenåbner for nogle. "Kursisterne har i arbejdet med artiklerne oplevet medborgerskab i praksis. De har været på besøg hos Tårnby Bladet, hvor den ansvarshavende redaktør Terkel Spangsbo gav dem en introduktion til Tårnby Bladet, og til hvad det vil sige at skrive, redigere og trykke et lokalblad. De har været ude i lokalsamfundet og snakke med borgerne, og de har selv givet deres mening til kende i artiklerne."

Læs alle udgaver af Tårnby Bladet her

Klik her, eller på billedet her nederst og læs alle elevernes artikler fra Tårnby Bladet i pdf:

Klik på billedet og læs alle artiklerne