Andre skoler inspireres af vores fokus på medborgerskab

28.11.2017
Når det kommer til at arbejde aktivt med medborgerskab, så skaber vores ambition om, at alt skal præges af medborgerskab opmærksomhed.

Alt hvad vi gør præges af medborgerskab

Når det kommer til at arbejde aktivt med medborgerskab, så skaber vores ambition om, at alt skal præges af medborgerskab opmærksomhed. I forrige uge var lærere og pædagogisk leder for AVU-området fra HF & VUC Fyn på besøg, de ville gerne inspireres af vores pædagogiske arbejde og tilgang til medborgerskab ved at besøge vores medborgerskabsklasse på Amager. Medborgerskabsklassen på Amager er oprindeligt et DSA-basis-hold (som er et af vores få AVU-helårshold), og fra oktober har klassen været på G-niveau. Gennemsnitsalderen ligger omkring 30 i klassen og klassen består udelukkende af tosprogede.

Lederne fra HF & VUC Fyn havde hørt om vores medborgerskabsprojekt på en konference og blev nysgerrige på, hvordan vi praktisk griber det an i undervisningen, for de er allerede selv begyndt at overveje, hvordan det kan gøres på deres skole.

Fokus på at gøre eleverne aktive og give dem selvtillid

I Medborgerskabsklassen på Amager arbejder Helle, Ken og Simon med samme emne i alle fag. Indtil nu har det været: Københavns fødselsdag, Reformationen og Kommunalvalget. Simon forklarer, at ved at ”arbejde tværfagligt med de samme emner, så får kursisterne information om det samme emne gennem tre fag, og det gør, at stoffet bliver siddende på en anden måde end ellers”. Det er sådan, at når kursisterne ”møder København i dansk gennem digte, sange, kort og ture gennem byen, så står læringen endnu klarere for dem, når det samme gentages på engelsk fra en lidt anden vinkel. Selvtilliden vokser, fordi kursisterne har viden fra dansk, som de kan overføre til engelsktimerne”. Helle, Ken og Simon har derudover arbejdet med særligt fokus på, at gøre kursisterne til aktive borgere i et demokratisk samfund. Derfor har de trukket klassen ud af undervisningslokalerne og ind i samfundet - det vil sige, at de konkret er taget ind til byen og ud af det trygge klasselokale. De har besøgt forskellige steder i København, og de har sørget for, at eleverne kom med til valgmøder i forbindelse med Kommunalvalget.

Forskellige tilgange til medborgerskab i undervisningen

HF & VUC Fyn var meget optagede af hvilke værdier, der kommer til udtryk i undervisningen. Er det kursisterne egne værdier? Eller er det nationalt betingede værdier? Eller er det lærernes værdier, som eleverne overtager? Netop dette bliver diskuteret meget i Odense.

Ifølge Helle blev lærerne fra Odense meget inspirerede af deres besøg hos os. Hun bemærkede dog, at de har en anden tilgang til at inddrage medborgerskab i undervisningen, end vi har. ”Hvor vi arbejder med medborgerskab i hvert fag, så var de fynske lærere mere interesserede i, at de i lærerteamet skulle arbejde med medborgerskab én hel dag. De fortalte os, at de gerne vil arbejde skemateknisk med medborgerskab, på den måde, at de i skemaet fik afsat dage til medborgerskab til hver klasse”, fortæller Helle.

Ros til vores elever

Ifølge Helle synes de besøgende fra Odense, at vores elever var ”meget aktive og kompetente og dygtige til at snakke om medborgerskab, og var også imponerede over, hvordan vores elever fungerer som et hold, når de sammenlignede med deres kursister”. Når vores kursister får lige præcis den slags ros kan det hænge sammen med det fokus lærerteamet har på relationer. Ken fortæller ”i matematik har jeg meget fokus på det trygge læringsmiljø. Det trygge læringsmiljø udvikles blandt andet ved at have øje for at styrke de gode relationer til kursisterne.”

Vi håber, at kollegaerne fra HF & VUC Fyn gik herfra med inspiration til at komme videre med deres egne medborgerskabsprojekt. Vi ser frem til at følge deres udvikling – og måske også lære af dem.