Amager-elevrådets næstformand: "VUC sikrer i dag, at rigtig mange får en ungdomsuddannelse..."

27.05.2019

"Vi må og skal af med omprioriteringsbidraget, så VUC får økonomisk luft til at gøre det, de er sat i verden til: At udbyde uddannelser af høj kvalitet til gavn for den enkelte – og for samfundet. VUC sikrer i dag, at rigtig mange får en ungdomsuddannelse - som måske ellers aldrig ville få dette", udtaler Torleif, Næstformand for elevrådet på Amager

KBH SYDs næstformand for elevrådet på Amager-afdelingen, Torleif Restoff, var den 21. maj til valgdebat på Campus Carlsberg om uddannelsespolitik. I den forbindelse spurgte vi Torleif, hvordan han, som elev på en VUC-skole, ser den nuværende uddannelsespolitik,

Hvad er din holdning til den uddannelsespolitik, der føres?

Som næstformand for elevrådet på KBH-syd Amager, savner jeg en klar uddannelsespolitisk vision fra politisk side, der ikke er styret af økonomiske sparekrav, men som handler om, hvad de vil med vores uddannelsessystem. Og den vision må vel være, at man får flest muligt uddannet bedst muligt til gavn for hele samfundet.

Hvad betyder VUC for dig og dine klassekammerater?

VUC har en stor betydning. Vi ville ikke være kommet så langt i vores uddannelse uden VUC.

Og jeg er bange for, at man lige nu glemmer alle de unge, som har haft en svær skolegang. For eksempel kommer mange fra uddannelsesfremmede hjem, andre kommer med lave karakterer fra folkeskolen, og der er flere med psykiske diagnoser, der har brug for, at VUC tager hånd om dem.

Hvad sker der, hvis VUC er væk?

Så ville mange unge komme til at stå uden for uddannelsessystemet. Den her opgave er en så vigtig samfundsmæssig opgave, at hvis vi ikke løftede den, ville det ikke være svært at se konsekvenserne.

Hvad er dit budskab til politikkerne?

Vi må og skal af med omprioriteringsbidraget, så VUC får økonomisk luft til at gøre det, de er sat i verden til: at udbyde uddannelser af høj kvalitet til gavn for den enkelte – og for samfundet. VUC sikrer i dag, at rigtig mange får en ungdomsuddannelse - som måske ellers aldrig ville få dette.

Lad os tale de unge og VUC op – og ikke ned!

Valgdebatten, som Torleif deltog i, bestod af Kristian Jensen (V), Anders Samuelsen (LA), Morten Østergaard (R) og Mattias Tesfaye (S). Et af de store emner var omprioriteringsbidraget. Læs om debatten, og se videoklip her