900 KBH SYD-elever deltager i Ungdommens Folkemøde

01.09.2019
KBH SYD flytter skolen ud på Ungdommens Folkemøde, og undervisningen for ca. 900 elever skal foregå som en del af demokratifestivalen.

Ungdommens Folkemøde d. 5.-6. september 2019

Ungdommens Folkemøde er en demokratifestival for unge, der afholdes én gang årligt. I 2019 afholdes festivallen den 5.-7. september i Valbyparken lige ved siden af vores Hvidovre-afdeling. KBH SYD flytter derfor skolen ud på Ungdommens Folkemøde i de to dage, og undervisningen for cirka 900 elever skal foregå som en del af demokratifestivalen. Under overskriften “Bland dig!” skal eleverne på feltarbejde, arrangere events på vores egen stadeplads, debattere, møde andre engagerede unge og udforske, hvordan demokratiet fungerer i praksis.

“Ungdommens Folkemøde levendegør en vision om et samfund, hvor alle kan deltage i den offentlige samtale på tværs af sociale skel, og den vision kan vi som medborgerskabsskole i høj grad spejle os i”, siger Peter Zinckernagel, rektor på HF & VUC KBH SYD.

Bland dig!

Skolens overskrift er 'Bland dig!'. Bland dig, hvis du hører en pige blive kaldt "bitch" eller en ven blive kaldt "svin", bland dig, hvis du synes, der mangler aktiviteter på din skole. Bland dig, hvis du vil have bredere cykelstier eller flere parkeringspladser. Bland dig, hvis du vil have indflydelse. Eller bland dig, hvis du synes, at nogen går over grænsen.

Bland dig! - er skolens slogan for demokratifestivallen.

I KBH SYDs telt på Ungdommens Folkemøde sætter vi fokus på, hvordan du som enkeltperson kan blande dig, og hvornår vi som ansvarsfulde medborgere bør blande os - lokalt og globalt. I KBH SYDs telt får du konkrete værktøjer til, hvordan du kan deltage, tage ansvar og få indflydelse i samfundet.

I teltet afholder vi events, der giver værktøjer til, hvordan du kan blande dig, hvis du overhører noget, som du synes, er over grænsen, hvis du vil have noget til at ske, eller hvis du ønsker at deltage i den offentlige debat. Vi sætter emner som bæredygtighed, skolepolitik og muligheder for medborgerskab til debat.

Aktive medborgere

På HF & VUC KBH SYD arbejder vi fokuseret med unges dannelse til aktive medborgere. En vigtig del af at være en demokratisk medborger er at have modet, viljen og evnerne til at handle på de ting, man tror på. Derfor er temaet for vores telt “Bland dig!”. Fordi vi tror på, at det er afgørende for vores fælles fremtid, at unge blander sig i det, der foregår omkring dem.

“Vi ved, at vores elevgruppe udgør en del af den befolkningsgruppe, som deltager mindst. Derfor synes vi som skole, at det er vigtigt, at det, eleverne lærer i undervisningen, bliver sat i spil i samfundet, fordi vi tror på, at det er gennem erfaringerne, at man opbygger sin demokratiske selvtillid og får mod til at deltage være aktiv”, fortæller uddannelseschef Pernille Crow.

Hvorfor deltager vi?

På KBH SYD arbejder vi systematisk for at give vores elever rum til at udvikle sig som aktive medborgere og dygtige studerende. KBH SYD er et HF og VUC center med cirka 1200 årskursister fordelt på to afdelinger på henholdsvis Amager og i Hvidovre. Dannelse til medborgerskab er grundlag for alt, hvad vi gør, fordi vi mener, at medborgerskab er en afgørende forudsætning for at kunne virkeliggøre drømme gennem uddannelse. Medborgerskab kræver mod, vilje og evner til at deltage i og bidrage til de fællesskaber, man er del af.

Det er vores overbevisning, at de erfaringer, de unge gør sig ved at deltage og arrangere events til demokratifestivalen, betyder, at en hel ny verden af politisk aktivisme og stillingtagen åbner sig. Erfaringer og oplevelser som er svære at gøre sig i et klasselokale.

Hele afsættet på UFM er det faktum, at danske unge er nogle af dem, der ved mest om demokratiet men deltager mindst.

Prorgammet for vores stand på Ungdommens Folkemøde

Læs mere om Ungdommens Folkemøde her.