Om os

HF & VUC København Syd er en selvejende institution under staten med regnskab og administrative medarbejdere. Lærerne er organiseret i faglige klubber og pædagogisk råd, som i samarbejde med den pædagogiske ledelse udvikler uddannelsesudbud, viden og kompetencer. Kursisterne repræsenteres ved et elevråd på hver skole, som varetager kursisternes interesser.

Kontakt og adresser