3-årig HF

HF Ordblind

På denne HF-fagpakke har vi hele tiden øje for din ordblindhed. Du kan nemlig sagtens tage en studentereksamen, selvom du er ordblind. Det er ingen forhindring. Du skal blot have den rette hjælp til at stave og skrive såvel som fuld forståelse for din ordblindhed. Dét får du på den 3-årige HF Ordblind.

HF Ordblind er bygget op som en 2-årig HF (på HF2-bekendtgørelsen), men der er ekstra tid til fagene, derfor tager den 3 år. Denne fagpakke giver derfor adgang til de samme uddannelser som en 2-årig HF.

Se alle de kommende online info-aftener om HF Ordblind her

Billede af HF Studenter fra HF & København Syd

HF Ordblind

HF ordblind tager 3 år. Det betyder, at du får mere tid og støtte til læsning og skrivning samt ekstra meget SPS-hjælp i naturvidenskabelige fag og matematik.

Du får en ordblinde-mentor i de tre år, din HF tager.

Ordblinde-mentoren vil sammen med din lærer sørge for, at du får den - IT-tekniske og faglige - hjælp, du har brug for. Desuden vil du gå i en klasse med andre, der ligesom dig er ordblinde. I er alle i samme båd. Det givet et unikt sammenhold, og I kan støtte og lære af hinanden i klassen. 

HF ordblind er for dig, 

  • der er ordblind.
  • der vil være en del af et stærkt fællesskab.
  • der gerne vil gå i en klasse med andre, der er ordblinde ligesom dig.
  • der har brug for ekstra hjælp i undervisningen.

Obligatoriske fag på 3-årig HF

Fagpakkefag:

 

Hvor kan jeg læse HF Ordblind?

Du kan læse HF Ordblind på HF & VUC København Syds Amager-afdeling. Det vil sige:

  • Amager Strand-afdelingen: Amager Strandvej 390 (lige ved Kastrup Metrostation)

Vil du vide mere

Hvis du har flere spørgsmål til HF Ordblind kan du skrive til projektleder for HF Ordblind Signe Skøt: SSK@kbhsyd.dk

Tilmelding

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Vælg HF & VUC København Syd, Amager som 1. prioritet, hvis du som ordblind vil være garanteret en plads på HF Ordblind på KBH SYD. Du skal søge inden 13. marts. 2023. Vær opmærksom på, at du på optagelse.dk skal markere, at du ønsker forrang til HF Ordblind.

Vær også opmærksom på, at du skal visiteres til HF Ordblind. Kontakt skolens ordblindevejledning, hvis du er i tvivl om dette eller har andre spørgsmål til tilmeldingen. Kontakt ordblindevejledningen.

To elever fortæller om støttemuligheder på HF Ordblind

To elever fortæller om den støtte de får på HF Ordblind

Liva og Casper fortæller

Hør to af KBH SYDs elever fortælle om, hvordan det er at være ordblind og modtage støtte i fagene.

HF Ordblind: Jeg opdagede, jeg var ordblind ...

Hør Liva og Casper fortælle om, hvordan de opdagede deres ordblindhed tilbage i folkeskolen.

HF Ordblind: Den ordblindehjælp, der passer til mig ...

Hør Casper og Liva fortælle om hvordan de helst vil modtage støtte og hjælp. De her nemlig forskellige behov og tilgange.

HF Ordblind: Den hjælp jeg får på HF & VUC København Syd

Hør Liva og Casper fortælle om den hjælp de får på skolen, fx ordblindeundervisning i små hold, hjælp fra lærere i alle fag og hjælp til at bruge de IT-programmer, der hjælper ordblinde.

HF Ordblind: Hvad skal jeg efter HF?

Hør Liva og Casper fortælle om deres fremtidsdrømme. Hvad skal de, når de er færdige med HF?

HF Ordblind: Begrænser min ordblindhed mig?

Hør Liva og Casper fortælle om, hvordan deres ordblindhed begrænser eller ikke begrænser dem i deres liv.