HF-enkeltfag

HF-enkeltfag

HF-enkeltfag er til dig, der ønsker en fleksibel HF eller bare mangler enkelte HF-fag. 

Du kan helt selv sammensætte din HF, men vi har lavet lidt af forarbejdet for dig: Se skemaet og fagene fordelt på de forskellige semestre her.

Du kan også læse alle eller enkelte fag som e-learning. På den måde får du bedre tid til familie og arbejde. Læs om e-learning her.

to elever, der er blevet studenter

HF-enkeltfag er en fleksibel uddannelse og for dig, der:

 • vil læse en hel HF, men gøre det i dit eget tempo. 
 • selv vil bestemme, om du vil læse ét eller flere fag samtidig
 • mangler et eller flere fag for at komme ind på en bestemt uddannelse
 • vil afslutte en afbrudt gymnasial uddannelse

Uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag. Du skal være opmærksom på, at sammensætning af fag og niveauer kan have betydning for dine senere valgmuligheder. 

HF-enkeltfag har deltagerbetaling. Se pris i skolens webshop.

HF-enkeltfag og pakker

12-ugers forkursus > Klar til HF

Klar til HF

Klar til HF er et 12-ugers introforløb til dig, der gerne vil ind på en gymnasial uddannelse, men som søger ny motivation og det sidste faglige boost, for at blive helt klar til skolestart. Du bliver trænet i læringsstrategier og du får afklaring undervejs.

Forkurset har opstart i marts. 

Læs mere om dette forkursus i linket nederst

HF-pakke på 1 år > vejen til pædagog, sygeplejerske, socialådgiver

HF-pakke på 1 år

Tag en HF-pakke med fire HF-fag, og bliv kvalificeret til at søge ind via kvote 2 på enten sygeplejerskeskolen, pædagogseminariet eller socialrådgiveruddannelsen.

Du har også mulighed for at ændre spor undervejs og tage en hel HF. Mulighederne er mange.

Du vil med HF-pakken her få et godt fagligt og socialt fundament at bygge videre på. Du vil være i studiegruppe med andre, der som dig drømmer om at blive socialrådgiver, sygeplejerske eller pædagog. Du kan komme til at samlæse nogle fag med elever fra andre HF-pakker.

Læs mere om pakken via linket nederst.

 

HF-pakke på 2 år > vejen til videre uddannelse

HF-pakke på 2 år 

HF-pakke på 2 år til dig, der gerne vil læse HF, men have mulighed for at tilrettelægge din HF selv undervejs. Du kan komme til at samlæse nogle fag, med elever på andre HF-pakker

Samtidige giver denne HF-pakke dig mulighed for at starte allerede i januar. Læs mere om Vinter HF

Vil du læse en fuld HF med HF-enkeltfag på to år?

Det kan være noget for dig, der:

 • gerne vil HF læse sammen med andre unge voksne
 • vil ind på en længere videregående uddannelse
 • vil starte på HF enten til januar eller til august
 • vil have muligheden for at hoppe på og af uddannelsen undervejs
 • vil have muligheden for selv at vælge fag

Læs mere om pakken via linket nederst.

HF tilrettelagt over 3 år med dansk som andetsprog (DSA) > vejen til videre uddannelse

HF med dansk som andetsprog (DSA)

Har du et andet modersmål end dansk, kan du sagtens stadig læse HF. I stedet for dansk A-niveau kan du blive tilmeldt dansk som andetsprog.

Du skal ved optagelse tage en visitationstest, der viser hvilket niveau, du skal starte på. Her er mulighederne 0-C og 0-A

Kontakt vejledningen for at høre mere om, hvordan du kombinerer dansk som andetsprog med andre HF-fag - eller tager en fuld HF-eksamen med dansk som andetsprog

Fagets indhold

Dansk sprog, litteratur og medier er fagets kerne, og du får derfor mulighed at træne og forbedre dit sprog både mundtligt og skriftligt, og lærer at udtrykke dig præcist på dansk. Du vil også blive bedre til at læse, analysere og fortolke en masse spændende dansk litteratur og arbejde med medier i forskellige genrer. Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

Læs mere om HF med dansk som andetsprog via linket nederst.

 

HF Neurodivergent > HF tilrettelagt over 3 år til unge med ASF og særlige behov

HF Neurodivergent

HF Neurodivergent (tidligere HF Basecamp) er et særligt tilrettet HF-forløb, som gør det muligt for dig at gennemføre en fuld HF på 3 år, også selvom du har autismespektrumforstyrrelser (ASF), asperger, eller andre diagnoser, der udfordrer din læring. 

HF tilrettelagt over 3 år > vejen til videre uddannelse

HF tilrettelagt over 3 år

HF-pakke for dig, der vil have god tid pga. andre forpligtelser og behov. Du kan komme til at samlæse nogle fag, med elever på andre HF-pakker

HF tilrettelagt over 3 år er for dig, der gerne vil have:

 • tid til arbejde ved siden af, tid til familien eller bedre tid til din sport eller fritidsinteresse
 • bedre tid til dig selv og din læring
 • en rolig start, hvor du får genopfrisket lidt af det fra folkeskolen. I matematik starter du fx på FE-niveau og ender på C-niveau. I dansk er der lagt ekstra timer ind til læsning og skriftlighed. Du afslutter selvfølgelig dansk på A-niveau, så du kan komme videre i uddannelse.

Læs mere om denne HF via linket nederst.

 

 

 

Alle fag på HF-enkeltfag > fremmøde

Alle fag på HF-enkeltfag

Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Du skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før du kan vælge faget på et højereliggende niveau - altså C før B og B før A. 

🠢 Nogle fag udbydes kun om foråret og nogle udbydes kun om efteråret.
🠢 Nogle fag udbydes kun på Amager-afdelingen og nogle kun på Hvidovre-afdelingen. 

🠢 Se på webshoppen, hvis du vil have et øjebliksbillede af hvilke fag, vi udbyder i nuværende halvår.

Kontakt vejledningen, hvis du har spørgsmål

Fremmødefag

🠢 Info om pris på HF-enkeltfag

Alle fag på HF-enkeltfag > e-learning

Alle fag på HF e-learning

Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Du skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før du kan vælge faget på et højereliggende niveau - altså C før B og B før A. 

🠢 Nogle fag udbydes kun om foråret og nogle udbydes kun om efteråret.

🠢 Se på webshoppen, hvis du vil have et øjebliksbillede af hvilke fag, vi udbyder i nuværende halvår.

Kontakt vejledningen, hvis du har spørgsmål

E-learningsfag

Indlæs flere

Pakke med tema

HF-enkeltfag kører parløb med 2-årig HF. Derfor kan du følge et tema i din pakke på sammen måde, som du kan på den 2-årige HF. Vælg mellem:

Adventure, Ordblind, Empowerment, Esport, Europe

Karakterforbedring med HF-enkeltfag

Hvis du ønsker at forbedre en eller flere karakterer, så kan du gøre det med HF-enkeltfag eller HF e-learning på KBH SYD.

Du kan gøre det i den ordinære eksamenstermin, der kommer efter, du har bestået dine eksamener. Så vil du være klar til at søge ind på drømmeuddannelsen straks derefter.

På HF-enkeltfag kan du indstilles til eksamen i samme fag to gange. Hvis der i faget både er mundtlig og skriftlig prøve, behøver du ikke at gå op i begge. Du kan nøjes med at gå op i den ene prøve, vær dog opmærksom på, at på HF e-learning kan du kun gå til eksamen i samme fag én gang. Man betaler gebyr for at gå til 2. prøveforsøg.

Hør mere hos vejlederne: Kontakt skolens vejledere

Sådan bliver du HF-student med HF-enkeltfag

HF-uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag. Du skal være opmærksom på, at sammensætning af fag og niveauer kan have betydning for dine senere valgmuligheder. Det er derfor en rigtig god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig fag. Der er desuden deltagerbetaling på HF-enkeltfag

Kontakt vejledningen

Obligatoriske fag og eksamensform:

 • Dansk, A-niveau, skriftlig og mundtlig eksamen
 • Engelsk, B-niveau, skriftlig og mundtlig eksamen
 • Matematik, C-niveau, skriftlig og mundtlig eksamen
 • Biologi, C-niveau, mundtlig eksamen
 • Geografi, C-niveau, mundtlig eksamen
 • Kemi, C-niveau, mundtlig eksamen
 • Historie, B-niveau, mundtlig eksamen
 • Religion, C-niveau, mundtlig eksamen
 • Samfundsfag, C-niveau, mundtlig eksamen
 • Idræt eller kunstnerisk fag, C-niveau, mundtlig eksamen

Valgfag i fagpakke

 • To fag på B-niveau (løft fra de obligatoriske fag) og min. 200 timers valgfag/projekt
  eller
 • Et fag på B-niveau (løft fra obligatorisk fag), et nyt valgfag på C-niveau og min. 250 timers valgfag/projekt
  eller
 • Et nyt valgfag på B-niveau, et nyt valgfag på C-niveau og min. 175 timers valgfag/projekt

Opgaver du skal aflevere og bestå

 • Større skriftlig opgave (SSO). Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.
 • Eksamensprojekt (EP). Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Overbygning på HF-enkeltfag

Hvis du vil fortsætte på en lang videregående uddannelse fx på universitetet, skal du supplere din HF-enkeltfagseksamen med en overbygning. Det der også hedder "udvidet fagpakke."

Her skal du løfte to fag til højere niveau. Et fag skal løftes til A-niveau og et skal løftes til B-niveau. Dette skal du gøre inden du lukker dit bevis.

Hvis du allerede har lukket dit bevis, kan du tage forløbet som supplerende overbygning på HF (SOF) efter du har lukket dit eksamensbevis. Dette forløb udbyder KBH SYD desværre ikke.

 

VIDEO MED ELEV

Elev fortæller om, hvordan det er at læse enkeltfag