HF-enkeltfag

HF tilrettelagt over 3 år

Tag en fuld HF med enkeltfag, men stræk den ud på fx 3 år. Så får du tid til læring og fritid.

Start august og januar

Student 2021

HF tilrettelagt over 3 år er for dig, der gerne vil have:

 • tid til arbejde ved siden af, tid til familien eller bedre tid til din sport eller fritidsinteresse
 • bedre tid til dig selv og din læring
 • en rolig start, hvor du får genopfrisket lidt af det fra folkeskolen. I matematik starter du fx på FE-niveau og ender på C-niveau. I dansk er der lagt ekstra timer ind til læsning og skriftlighed. Du afslutter selvfølgelig dansk på A-niveau, så du kan komme videre i uddannelse.

På andet og tredje år vil du have en kombination af obligatoriske fag og valgfag.

HF tilrettelagt over 3 år giver dig en udvidet periode og ved at fordele eksamener over længere tid, bliver det mindre pressede lektie- og eksamensperioder.

Pris

HF tilrettelagt over 3 år er bygget op efter enkeltfagsreglerne. Det betyder, at der er deltagerbetaling for de enkelte fag undervejs.
Hvis du består en hel HF-eksamen som enkeltfag, kan du få deltagerbetalingen tilbage for de fag, som indgår i denne.

HF-enkeltfag og pakker

HF-pakke på 1/2 år > vejen til EUX

HF-pakke på 1/2 år 

HF-pakke på 1/2 år til dig, der fx vil læse til fængselsbetjent eller mangler C-niveaufag for at læse videre på EUX. Du kan også tage denne halvårlige HF-pakke, hvis du har brug for blød start på din HF. 

Du kan komme til at samlæse nogle fag, med elever på andre HF-pakker.

Fagene på HF-pakke på 1/2 år

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau
 • Idræt C

Læs mere om pakken via linket nederst.

 

HF-pakke på 1 år > vejen til pædagog, sygeplejerske, socialådgiver

HF-pakke på 1 år

Tag en HF-pakke med fire HF-fag, og bliv kvalificeret til at søge ind via kvote 2 på enten sygeplejerskeskolen, pædagogseminariet eller socialrådgiveruddannelsen.

Du har også mulighed for at ændre spor undervejs og tage en hel HF. Mulighederne er mange.

Du vil med HF-pakken her få et godt fagligt og socialt fundament at bygge videre på. Du vil være i studiegruppe med andre, der som dig drømmer om at blive socialrådgiver, sygeplejerske eller pædagog. Du kan komme til at samlæse nogle fag med elever fra andre HF-pakker.

Læs mere om pakken via linket nederst.

 

HF-pakke på 2 år > vejen til videre uddannelse

HF-pakke på 2 år 

HF-pakke på 2 år til dig, der gerne vil læse HF, men have mulighed for at tilrettelægge din HF selv undervejs. Du kan komme til at samlæse nogle fag, med elever på andre HF-pakker

Samtidige giver denne HF-pakke dig mulighed for at starte allerede i januar. Læs mere om Vinter HF

Vil du læse en fuld HF med HF-enkeltfag på to år?

Det kan være noget for dig, der:

 • gerne vil HF læse sammen med andre unge voksne
 • vil ind på en længere videregående uddannelse
 • vil starte på HF enten til januar eller til august
 • vil have muligheden for at hoppe på og af uddannelsen undervejs
 • vil have muligheden for selv at vælge fag

Læs mere om pakken via linket nederst.

HF tilrettelagt over 3 år med dansk som andetsprog (DSA) > vejen til videre uddannelse

HF med dansk som andetsprog (DSA)

Har du et andet modersmål end dansk, kan du sagtens stadig læse HF. I stedet for dansk A-niveau kan du blive tilmeldt dansk som andetsprog.

Du skal ved optagelse tage en visitationstest, der viser hvilket niveau, du skal starte på. Her er mulighederne 0-C og 0-A

Kontakt vejledningen for at høre mere om, hvordan du kombinerer dansk som andetsprog med andre HF-fag - eller tager en fuld HF-eksamen med dansk som andetsprog

Fagets indhold

Dansk sprog, litteratur og medier er fagets kerne, og du får derfor mulighed at træne og forbedre dit sprog både mundtligt og skriftligt, og lærer at udtrykke dig præcist på dansk. Du vil også blive bedre til at læse, analysere og fortolke en masse spændende dansk litteratur og arbejde med medier i forskellige genrer. Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

Læs mere om HF med dansk som andetsprog via linket nederst.

 

HF tilrettelagt over 3 år > vejen til videre uddannelse

HF tilrettelagt over 3 år

HF-pakke for dig, der vil have god tid pga. andre forpligtelser og behov. Du kan komme til at samlæse nogle fag, med elever på andre HF-pakker

HF tilrettelagt over 3 år er for dig, der gerne vil have:

 • tid til arbejde ved siden af, tid til familien eller bedre tid til din sport eller fritidsinteresse
 • bedre tid til dig selv og din læring
 • en rolig start, hvor du får genopfrisket lidt af det fra folkeskolen. I matematik starter du fx på FE-niveau og ender på C-niveau. I dansk er der lagt ekstra timer ind til læsning og skriftlighed. Du afslutter selvfølgelig dansk på A-niveau, så du kan komme videre i uddannelse.

Læs mere om denne HF via linket nederst.

 

 

 

Intro-forløb til HF

Vi tilbyder flere forskellige introforløb, som gør dig klar til en HF eller anden ungdomsuddannelse. 

Klar til HF og HF-intro

Kontakt vejledningen, hvis du har spørgsmål

Alle fag på HF-enkeltfag > fremmøde

Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Du skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før du kan vælge faget på et højereliggende niveau - altså C før B og B før A. 

🠢 Nogle fag udbydes kun om foråret og nogle udbydes kun om efteråret.
🠢 Nogle fag udbydes kun på Amager-delingen og nogle kun på Hvidovre-afdelingen. 

🠢 Se på webshoppen, hvis du vil have et øjebliksbillede af hvilke fag, vi udbyder i nuværende halvår.

Kontakt vejledningen, hvis du har spørgsmål

Fremmødefag

 • Biologi, C-B niveau
 • Biologi, C-niveau
 • Dansk som andetsprog, C-niveau 
 • Dansk, A-niveau
 • Design & Arkitektur C-niveau
 • Engelsk, B-niveau
 • Engelsk, C-niveau
 • Geografi, C-niveau
 • Historie, B-niveau
 • Idræt C-niveau
 • Kemi, B-niveau
 • Kemi, C-B niveau
 • Kemi, C-niveau
 • Matematik, C-niveau
 • Mediefag C-niveau
 • Psykologi, C-B-niveau
 • Religion C-niveau
 • Religion, C-B niveau
 • Samfundsfag, C-B-niveau
 • Samfundsfag, C-niveau

🠢 Info om pris på HF-enkeltfag

Alle fag på HF-enkeltfag > e-learning

Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Du skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før du kan vælge faget på et højereliggende niveau - altså C før B og B før A. 

🠢 Nogle fag udbydes kun om foråret og nogle udbydes kun om efteråret.

🠢 Se på webshoppen, hvis du vil have et øjebliksbillede af hvilke fag, vi udbyder i nuværende halvår.

Kontakt vejledningen, hvis du har spørgsmål

E-learningsfag

Indlæs flere