2-årig HF

HF Empowerment - sammen gør vi en forskel!

HF Empowerment er en klassisk HF,  for dig der gerne gøre en forskel for dig selv og samfundet omkring dig. Vi skal ud af huset, lave projekter sammen og bruge fagene til at gøre noget for andre og udvikle os selv undervejs. 

På HF Empowerment har vi fokus på fællesskaber, i klassen og på skolen. Derfor skal vi lave et arrangement for de andre elever på skolen. Vi tager udgangspunkt i verden omkring os og laver konkrete produkter i undervisningen, som artikler til skolebladet og film i mediefag.

to studenter

HF Empowerment, er for dig, der

  • vil blive helt klar på dine egne holdninger og ståsted.
  • vil være del af et stærkt fællesskab.
  • have medindflydelse - og lære, hvordan du får indflydelse.
  • blive bedre til at debattere.
  • gerne vil gøre din stemme hørt.

Obligatoriske fag på 2-årig HF

Fagpakkefag på 2. år

På 2. år vil du fortsætte med at arbejde med virkeligsnære problemstillinger og deltagelse i samfundsdebatten. Tilmed vil du komme på studietur, hvor du kan forvente en egenbetaling.

Hvis du vil læse en videregående uddannelse, som kræver flere høj-niveau-fag, end en 2-årig HF normalt tilbyder, kan du vælge den udvidede fagpakke på 2. år eller supplere med et halvt år ekstra på SOF.

Hvor kan jeg læse HF Empowerment?

Du kan læse HF Empowerment på HF & VUC København Syds to afdelinger. Det vil sige:

  • Hvidovre-afdelingen: Åmarkvej 1 (lige ved Åmarken S-togsstration)
  • Amager Strand-afdelingen: Amager Strandvej 390 (lige ved Kastrup Metrostation)

Vil du vide mere

Hvis du har flere spørgsmål til HF Empowerment kan du skrive til Uddannelseschef Tina Slot Simonsen TSS@kbhsyd.dk

Tilmelding

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Du skal logge ind med nemid eller unilogin. 

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF Empowerment, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning

Pr. 2023 er der nye fordelingsregler. Se video om disse her.

Vi skal snakke om psykisk sygdom

Bryd tabuet - en film af KBH SYDs egne elever
Jeg synes, at det med gøre en forskel i samfundet omkring mig, det er vigtigt. Statistikken siger jo, at flere og flere får en psykisk sygdom. Og finder det skamfuldt. Og jeg vil gerne skabe en forandring og få det det italesat og få det af-tabuiseret. Mange mennesker har berøringsangst overfor psykisk sygdom - Anna, der sammen med sin gruppe har lavet filmen "Bryd Tabuet"
Anne
Anne

Vi er alle bare mennesker

En skummel type - en film af KBH SYDs egne elever
Vi kvinder har tidligere tit haft en offerrolle, men jeg synes, at det nu er blevet vendt lidt til at kvinder skal være perfekte, og ikke må være ofre. Men vores budskab i filmen er faktisk, at vi alle bare er mennesker. En kvinde kan jo være ordentlig ulækker ligesom en mand kan være. - Luna, der sammen med sin gruppe har lavet filmen "En skummel type"
Luna
Luna

Du kan sagtens, selv om du er ordblind

Piece of cake - en film af KBH SYDs egne elever
Mange ordblinde føler, at de står alene med det, og at de bliver sat tilbage i skolen, fordi det går langsommere med at læse og skrive. Nogle føler sig måske dumme. De har en følelse af at være anderledes og ikke føle sig anerkendt. Med filmen vil vi gerne vise, at man ikke skal føle sig forkert, selvom man er ordblind. Man kan sagtens tage en uddannelse! - Susanne, der sammen med sin gruppe har lavet filmen "Piece of Cake"
Ordblindegruppe
Gruppe