2-årig HF

HF Empowerment - sammen gør vi en forskel!

HF Empowerment er en klassisk HF,  for dig der gerne gøre en forskel for dig selv og samfundet omkring dig. Vi skal ud af huset, lave projekter sammen og bruge fagene til at gøre noget for andre og udvikle os selv undervejs. 

På HF Empowerment har vi fokus på fællesskaber, i klassen og på skolen. Derfor skal vi lave et arrangement for de andre elever på skolen. Vi tager udgangspunkt i verden omkring os og laver konkrete produkter i undervisningen, som artikler til skolebladet og film i mediefag.

to studenter

HF Empowerment, er for dig, der

  • vil blive helt klar på dine egne holdninger og ståsted.
  • vil være del af et stærkt fællesskab.
  • have medindflydelse - og lære, hvordan du får indflydelse.
  • blive bedre til at debattere.
  • gerne vil gøre din stemme hørt.

Obligatoriske fag på 2-årig HF

Fagpakkefag på 2. år

På 2. år vil du fortsætte med at arbejde med virkeligsnære problemstillinger og deltagelse i samfundsdebatten. Tilmed vil du komme på studietur, hvor du kan forvente en egenbetaling.

Hvis du vil læse en videregående uddannelse, som kræver flere høj-niveau-fag, end en 2-årig HF normalt tilbyder, kan du vælge den udvidede fagpakke på 2. år eller supplere med et halvt år ekstra på SOF.

Hvor kan jeg læse HF Empowerment?

Du kan læse HF Empowerment på HF & VUC København Syds to afdelinger. Det vil sige:

  • Hvidovre-afdelingen: Åmarkvej 1 (lige ved Åmarken S-togsstration)
  • Amager Strand-afdelingen: Amager Strandvej 390 (lige ved Kastrup Metrostation)

Vil du vide mere

Hvis du har flere spørgsmål til HF Empowerment kan du skrive til Uddannelseschef Tina Slot Simonsen TSS@kbhsyd.dk

Tilmelding

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Du skal logge ind med nemid eller unilogin. 

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF Empowerment, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning

 

Hvorfor valgte vi HF Empowerment

To elever fortæller, hvorfor de valgte HF Empowement

Hvorfor valgte jeg HF Empowement

Elev fortæller om hvorfor hun valgte HF Empowerment