Sammensæt din HF selv

Du kan sammensætte din HF selv - således at du tager fagene, når det passer dig
- Se alle de fag, man skal bestå for at læse en HF

Hvad skal der til, hvor at blive HF-student?

Nederst kan du se, de fag og eksamener, som du skal bestå for at blive student med HF-enkeltfag.

HF-uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag

Du skal være opmærksom på, at sammensætning af fag og niveauer kan have betydning for dine senere valgmuligheder. Og at du skal tage C-niveau før du kan læse. Så det er en rigtig god idé at tage en snak med en vejleder før du tilmelder dig fag.

Obligatoriske fag:

Fag og niveau Eksamensform
Dansk, A-niveau Skriftlig og mundtlig eksamen
Engelsk, B-niveau Skriftlig og mundtlig eksamen
Matematik, C-niveau Skriftlig og mundtlig eksamen
Biologi, C-niveau Mundtlig eksamen
Geografi, C-niveau Mundtlig eksamen
Kemi, C-niveau Mundtlig eksamen
Historie, B-niveau Mundtlig eksamen
Religion, C-niveau Mundtlig eksamen
Samfundsfag, C-niveau Mundtlig eksamen
Idræt eller kunstnerisk fag, C-niveau Mundtlig eksamen

Valgfag i fagpakke

  • To fag på B-niveau (løft fra de obligatoriske fag) og min. 200 timers valgfag/projekt
    eller
  • Et fag på B-niveau (løft fra obligatorisk fag), et nyt valgfag på C-niveau og min. 250 timers valgfag/projekt
    eller
  • Et nyt valgfag på B-niveau, et nyt valgfag på C-niveau og min. 175 timers valgfag/projekt

Opgaver du skal aflevere og bestå:

Større skriftlig opgave (SSO)
Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

Eksamensprojekt (EP)
Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Har du spørgsmål til sammensætningen af fag. Kontakt vejledningen

Overbygning på HF-enkeltfag

Hvis du vil fortsætte på en lang videregående uddannelse fx på universitetet, skal du supplere din HF-enkeltfagseksamen med en overbygning. Det der også hedder "udvidet fagpakke."

Her skal du løfte to fag til højere niveau. Et fag skal løftes til A-niveau og et skal løftes til B-niveau. Dette skal du gøre inden du lukker dit bevis.

Hvis du allerede har lukket dit bevis

Du kan tage forløbet som supplerende overbygning på HF (SOF) efter du har lukket dit eksamensbevis. Dette forløb udbyder KBH SYD desværre ikke. Kontakt vejledningen for at finde ud af mere.

 

Læs enkeltfag som e-learning

Du kan sammensætte dit skema, således at du tager nogle fag som fremmødefag og andre som e-learning-fag. 

Læs mere om at læse HF som e-learning her