Hel HF med HF-enkeltfag

Se alle de fag, du skal bestå, for at blive HF student med HF enkeltfag

Bliv HF student med HF-enkeltfag

Hvilke fag, skal du egentlig bestå, for at kunne lukke dit bevis, og kalde dig HF student? Det kan du se her.

HF-uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag. Du skal være opmærksom på, at sammensætning af fag og niveauer kan have betydning for dine senere valgmuligheder. Så det er en rigtig god idé at tage en snak med en vejleder før du tilmelder dig fag.

Obligatoriske fag:

Fag og niveau Eksamensform
Dansk, A-niveau Skriftlig og mundtlig eksamen
Engelsk, B-niveau  Skriftlig og mundtlig eksamen
Matematik, C-niveau Skriftlig og mundtlig eksamen
Biologi, C-niveau Mundtlig eksamen
Geografi, C-niveau Mundtlig eksamen
Kemi, C-niveau Mundtlig eksamen
Historie, B-niveau Mundtlig eksamen
Religion, C-niveau Mundtlig eksamen
Samfundsfag, C-niveau Mundtlig eksamen
Idræt eller kunstnerisk fag, C-niveau Mundtlig eksamen

Valgfag i fagpakke (uden overbygning):

  • To fag på B-niveau (løft fra de obligatoriske fag) og  min. 200 timers valgfag/projekt
    eller
  • Et fag på B-niveau (løft fra obligatorisk fag), et nyt valgfag på C-niveau og min. 250 timers valgfag/projekt
    eller
  • Et nyt valgfag på B-niveau, et nyt valgfag på C-niveau og min. 175 timers valgfag/projekt

Opgaver:

Større skriftlig opgave (SSO)
Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

Eksamensprojekt (EP)
Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Overbygning på hel HF-enkeltfag (hvis du skal videre på universitetet)

Hvis du vil fortsætte på en lang videregående uddannelse fx på universitetet, skal du supplere din HF med en overbygning.

Her skal du løfte to fag til højere niveau. Et fag skal løftes til A-niveau og et skal løftes til B-niveau.

Du kan vælge at tage din overbygning som enkeltfag inden du lukker dit eksamensbevis, eller du kan tage forløbet som supplerende overbygning på HF (SOF) efter du har lukket dit eksamensbevis.

Kontakt vejledningen for at finde ud af mere.