Dansk som andetsprog (A-niveau)

HF-enkeltfag: Dansk som andetsprog A (DSA)

Har du et andet modersmål end dansk, kan du sagtens stadig læse HF. I stedet for dansk A-niveau kan du blive tilmeldt dansk som andetsprog på A-niveau.

Dansk som andetsprog på A-niveau tager 1 år, og du kan kombinere det med andre HF-fag. Fx kan du følge en 1-årig pakke eller den 3-årige HF.

Kontakt vejledningen for at høre mere om mulighederne for at kombinere dansk som andetsprog med andre HF-fag

Fagets indhold

Dansk sprog, litteratur og medier er fagets kerne og du får derfor mulighed at træne og forbedre dit sprog både mundtligt og skriftligt, og lærer at udtrykke dig præcist på dansk. Du vil også blive bedre til at læse, analysere og fortolke en masse spændende dansk litteratur og arbejde med medier i forskellige genrer. Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

  • På det sproglige område vil du arbejde med ordforråd og grammatik og lære at argumentere og bruge sproget på forskellig måde.
  • På det litterære område vil du lære at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.
  • På det mediemæssige område vil du skulle gennemgå trykte og elektroniske medietekster som aviser og reklamer samt nyheds- og fiktionsgenrer.

Hvor og hvornår kan jeg læse dansk som andetsprog?

KBH SYDs webshop finder du info om faget. Heriblandt SU-timer, skema og pris.