Karakterer, beviser og fagligdokumentation

Karakterer og eksamensbevis

Se din karakterer (sommer 2021)

Karaktererne fra sommereksamen vil blive offentliggjort fredag den 25. juni 2021. Karakterer kan ses i LudusWeb under fanebladet "kursist" og herefter fanebladet "karakterer".

Hent dit nye eksamensbevis på skolen 

Hvis du er elev på skolen, skal du holde øje med Edulife. Her kommer et opslag, når karaktererne er offentliggjort i LudusWeb.

Ugen efter karaktererne er offentliggjort, kan du hente dit bevis i Hvidovre inden for Studiekontorets åbningstid (medbring ID). Bemærk, at der kan ikke afhentes beviser på Amager Strand. Hvis du henter beviser fra andre end dig selv, skal du have en underskrevet fuldmagt (docx)

Du kan hente eksamensbeviser på kontoret på Hvidovre-afdelingen fra 8-12.30 mandag til torsdag (ikke ikke i tilfælde af skærpede corona-restriktioner).

Find selv dine karakterer elektronisk

Du kan få elektronisk adgang til dine karakterer via Min kompetencemappe: www.minkompetencemappe.dk. Her kan du lave en elektronisk mappe med dine karakterer, og sende et link (til mappen) til f.eks. en kommende arbejdsgiver. Se vejledningen til "Min Kompetencemappe"

Genbestil din karakterudskrift fra tidligere år (eksamensprotokol)

Hvis du ikke kan finde dine karakterer eller dit bevis i eksamensdatabasen, skal du udfylde: denne blanket: bestil eksamensprotokol.
Så sender vi den til din e-boks. (Hvis vi skal hente dit karakterudskrift fra arkivet, skal du være opmærksom på at der er forlænget behandlingstid på din forespørgsel - særligt hvis du blev færdig før 2003.)

 

FVU-prøver

Hent bevis for bestået trinprøve

Hvis du har læst FVU, kan du hente dit prøvebevis i Hvidovre inden for Studiekontorets åbningstid (medbring ID). Der udleveres kun beviser for beståede trinprøver.

Deltagerbevis

Du kan desuden få et deltagerbevis for et FVU-hold, hvis du har haft et fremmøde over 85%. Hvis du ønsker dette, skal skrive til kbhsyd@kbhsyd.dk og bede om et deltagerbevis for et FVU hold. Så sender vi det til din e-boks.

Faglig dokumentation på AVU

Få faglig dokumentation

Hvis din underviser har vurderet dig egnet til faglig dokumentation, kan du få udstedt dokumentation herfor.

Hvis du ønsker dette, skal du udfylde blanketten: faglig dokumentation for AVU.

Når vi har gennemgået din forespørgsel om faglig dokumentation og din lærer også har godkendt, så sender vi dokumentationen til dig i din e-boks.

Indlæs flere

Lukke eksamensbevis (HF-enkeltfag)

Luk dit eksamensbevis på HF enkeltfag

Hvis du læser HF-enkeltfag her på skolen - og har samlet enkeltfag sammen til en fuld HF - så kan du først blive student, når du har lukket dit bevis.

Det gør du ved at anmode vejledningen om at lukke dit bevis. 

Deadline ved vintertermin: 10. januar

Deadline ved sommertermin: 10. juni

Blanket: Luk mit bevis

Skal du også søge merit?

Hvis du har fag fra andre skoler, skal du også ansøge om merit, det gør du her: Læs om merit

Når du lukker dit bevis, skal du aflevere tidligere udstedte enkeltfagsbeviser fra denne og andre skoler til vejledningen.

Disse skal afleveres og veksles til det fulde bevis

Har du spørgsmål? Kontakt vejledningen

Indlæs flere