Eksamensinfo og karakterer

 

Her på siden finder du info om:

 • eksamensdatoer
 • SSO, EP
 • mødetid til eksamen
 • hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
 • hvornår der afholdes sygeeksamen
 • karakterer og eksamensbeviser

HF-eksamensdatoer

HF eksamen vinter 2021
Skriftlige eksamensdatoer:
 • 1. december: Dansk A + Dansk som Andetsprog A
 • 2. december: Engelsk A + B
 • 7. december: Matematik A + B + C
 • 15. december: Arabisk A


Mundtlig eksamensdato 

 • Offentliggørelse prøveplan for prøver, der afholdes før jul, sker 24. november 2021
 • Fuld offentliggørelse af prøveplan for alle prøver sker 6. december 2021

NB:

 • Første mulige prøvedato: 1. december 2021
 • Sidste prøvedato inden jul: 22. december 2021
 • Første mulige prøvedato i januar: 3. januar 2022
 • Sidste prøvedato: 14. januar 2022

Find tidspunktet for din eksamen i LudusWeb. Eksamen finder sted på begge afdelinger

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

HF eksamen sommer 2022
Skriftlige eksamensdatoer:
 • 17. maj: Arabisk A
 • 18. maj: Dansk A + Dansk som Andetsprog A
 • 19. maj: Engelsk A + B
 • 20. maj: Matematik A + B + C

Mundtlig eksamensdato

 • Delvis offentliggørelse prøveplan for prøver: 9. maj 2022
 • Fuld offentliggørelse af prøveplan for alle prøver: 16. maj 2022

NB:

 • Første prøvedato: 17.maj (Ingen prøver i kristi himmelfart den 26-27. maj)
 • Sidste prøvedato: 22. juni

 

Find tidspunktet for din eksamen i LudusWeb. Eksamen finder sted på begge afdelinger

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

Tilmelding til EP og SSO

EP

 • Åbent for tilmelding: 1. august
 • Lukning af tilmelding: 10. september 

Tilmelding via EP-Site her (log på med din google-skolekonto)

SSO i skoleåret 2021-22 (skrives i uge 7 i 2022)

 • Åbent for tilmelding: 1. august 2021
 • Lukning af tilmelding: 1. oktober 2021

Tilmelding via SSO-site her (log på med din google-skolekonto)

Indlæs flere

AVU-prøvedatoer

AVU prøve vinter 2021
Skriftlig prøvedatoer 
 • 6. december: Engelsk skriftlig prøve G, kl. 9
 • 6. december: Engelsk skriftlig prøve, D kl. 9–13

 • 8. december: Dansk sproglig prøve, G, kl. 9-9:30
 • 8. december: Dansk sproglig prøve, D, kl. 9-10, Udlevering af hæfter dansk, G+D kl. 10.00
 • 8. december: Dansk som andetsprog sproglig prøve, G, kl. 9-9:30, Udlevering af hæfter dansk som andetsprog, G+D kl. 10.00

 • 9. december: Dansk skriftlig fremstilling, G kl. 10- 13.30
 • 9. december: Dansk skriftlig fremstilling, D kl. 10 – 14
 • 9. december: Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, G kl. 10 – 13.30
 • 9. december: Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, D kl. 10 – 14

 • 10. december: Matematik skriftlig prøve, D kl. 9 – 13

Mundtlig prøvedatoer

 • Første mulige prøvedato: 6. december 2021
 • Sidste mulige prøvedato inden jul: 22. december 2021
 • Første mulige prøvedato i januar: 3. januar 2022
 • Sidste  mulige prøvedato: 5. januar 2022

 

Find tidspunktet for din prøvedatoen i LudusWeb. Prøven finder sted på begge afdelinger

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

AVU prøver sommer 2022

Skriftlig prøve-datoer

 • 16. maj: Engelsk skriftlig prøve i læseforståelse G, kl. 9-10
 • 16. maj: Engelsk skriftlig prøve, D, kl. 9-13

 • 17. maj: Matematik skriftlig prøve, D kl. 9 – 13

 • 23. maj: Dansk sproglig prøve, G kl. 9.– 9.30
 • 23. maj: Dansk sproglig prøve, D kl. 9 – 10, udlevering af hæfter dansk, G+D kl. 10
 • 23. maj: Dansk som andetsprog sproglig prøve, G kl. 9 – 10, udlevering af hæfter dansk som andetsprog, G+D kl. 10

 • 24. maj: Dansk skriftlig fremstilling, G kl. 10 – 13.30
 • 24. maj: Dansk skriftlig fremstilling, D kl. 10 – 14
 • 24. maj: Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, G kl. 10 – 13.30
 • 24. maj: Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, D kl. 10 – 14

 

Find tidspunktet for din prøve i LudusWeb. Prøven finder sted på begge afdelinger

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

Indlæs flere

Alt om eksamen og prøver

Mødetid ved mundtlige prøver og eksamener

Mødetid

Du skal være ved/i det pågældende lokale, når eleven før dig skal trække spørgsmål (normalt mellem ½ eller 1 time før). Vær i øvrigt opmærksom på de forskellige eksamensformer.

Ved eksamen med 24-timers forberedelse, skal du trække spørgsmålet på kontoret. For HF-fag trækkes spørgsmålet kl. 8.30. For AVU-fag trækkes spørgsmål kl. 9.00. 

NB: Dine mundtlige prøve/eksamens-datoer og tidspunkt kan du se på LudusWeb, når eksamensdatoerne offentliggøres

Mødetid ved skriftlige prøver

Mødetid

Ved alle skriftlige prøver/eksamener skal du møde senest 1/2 time før prøven starter.

Ca. 2 dage før din prøve/eksamen kan du finde opslag på skolen om, hvor du skal sidde. Du må ikke komme for sent. Hvis du kommer efter prøven/eksamen er gået i gang, bliver du ikke lukket inde i skrivelokalet og kan derfor ikke gå op til prøve/eksamen.

Computer til prøven/eksamen

Da du skal benytte egen computer ved skriftlige prøver, skal du møde op i god tid for at gøre den klar til prøven.

Mobiltelefoner under skriftlige prøven/eksamen

Det er ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under skriftlige prøver/eksamener. Hvis du forsøger at kommunikere med andre, bliver du bortvist fra prøven/eksamen og kan først gå til den pågældende prøve/eksamen igen ved næste ordinære eksamen/prøve-termin.

Under prøver/eksamener er anvendelse af elektroniske hjælpemidler dog tilladt - men kun når det gælder egne lærermidler, egne notater og egne arbejder (jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen, §15, Stk.2).

Mobiltelefoner må kun bruges til at tilgå elektroniske hjælpemidler, hvis du skriver din besvarelse i hånden. I dette tilfælde skal mobiltelefonen være på lydløs og ligge fremme på bordet. Elektroniske hjælpmidler skal tilgås fra computer, hvis du skriver på computer. I dette tilfælde skal mobiltelefonen være slukket og ligge i tasken. 

Syg ved eksamen / Sygeeksamen

Når du ikke kan gå til eksamen, fordi du er syg

Hvis du bliver syg, er du forhindret i at gå til eksamen. I stedet skal du indsende dokumentation for din sygdom, så du får ret til at gå til sygeeksamen.

Når vi har behandlet din ansøgning om sygeeksamen, får du svar på den e-mail, du har angivet, da du udfyldte formularen. Det er ikke nok at sygemelde sig på e-mail. Du skal udfylde formularen hver eneste gang du sygemelder dig en eksamen. Altså, udfyld formularen én gang for hver eksamen. 

Læs hvordan herunder.

Syg ved mundtlig eksamen for HF

Du skal kontakte skolen på e-mail hurtigst muligt, og fortælle at du er syg. Du skriver til: kbhsyd@kbhsyd.dk, og skolen giver din lærer besked. Derefter skal du udfylde formularen her og vedhæfte gyldig dokumentation senest 3 hverdage efter din eksamen: https://webshop.kbhsyd.dk/formular/sygeeksamen.html

Syg ved skriftlig eksamen for HF

Du behøver ikke give skolen besked om, at du er syg ved eksamen, når de drejer sig om en skriftlig eksamen. Derimod skal du udfylde formularen her og vedhæfte gyldig dokumentation senest 3 hverdage efter din eksamen: https://webshop.kbhsyd.dk/formular/sygeeksamen.html

Lægelig dokumentation

Læs om lægelig dokumentation (også i forbindelse med Covid-19)


Hvornår afholdes sygeeksamen?

Den skriftlige og mundtlige sygeeksamen afholdes normalt i juni, for dem, der var syge til vintereksamen, og i august for dem, der var syge til sommereksamen. Der afholdes normalt ikke syge-prøver på FVU eller AVU, men du kan gå til prøve igen til næste termin

Ekstra tid til eksamen

Søg om dispensation fra eksamensreglerne og få ekstra tid

Du kan søge dispensation fra eksamensreglerne, hvis du har et handicap, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig.
Eksempler på dispensationer er forlænget forberedelsestid, ekstra hjælpemidler, bisidder ved eksamen. Du skal søge om dispensation hos vejlederne. 
Reglerne for EksamensProjekt (EP)

Hvem skal skrive EP?

Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde et eksamensprojekt, der afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Der gives én karakter.

Hvilke fag?

Eksamensprojektet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Det skal omfatte 2-3 fag, der frit vælges af dig/jer.
Eksamensprojektet skal udarbejdes på højeste faglige niveau, som du har haft i det/de fag, du vælger. Det er vigtigt at overveje, hvilke fag du ønsker at kombinere til projektet. Der er frit valg blandt de fag, der er afsluttet eller afsluttes. Du skal enten have afsluttet fagene eller følge dem nu, så de afsluttes i samme termin som eksamensprojektet. Der er intet krav om, at fagene skal være på et bestemt niveau.

Tilmelding

Tilmelding foregår digitalt. Du tilmelde sig via et link, som offentliggøres på Edulife. Linket fører til et tilmeldingsskema, som udfyldes og sendes digitalt. Hvis du ikke følger fag på skolen og kan ikke logge på Edulife, skal du kontakte vejledning. Tilmeldingsfrister: oplyses i EP-sitet.

Eksamensprojektvejledere

Dine lærere er normalt dine eksamensprojektvejledere, hvis du laver eksamensprojekt, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til eksamensprojekt og forsøger at imødekomme ønskerne. Oversigten med vejledere offentliggøres på Edulife.

Edulife

På Edulife ligger der vejledningsmateriale om, hvordan man kan gribe projektet an.

Emne for eksamensprojektet

Du vælger i samråd med din/dine eksamensprojektvejleder/vejledere dit ”emne” for eksamensprojektet.

Problemformulering

Du formulerer en ”problemformulering”, der skal godkendes af din/dine eksamensprojekt-vejledere.

EP-perioden

Eksamensprojektperioden løber ca. en måned og afsluttes med aflevering af en ”synopsis” i det nødvendige antal eksemplarer (antal fag + 1) på kontoret. I skriveperioden arbejder du med dit eksamensprojekt ved siden af de ”almindelige” fag. Der vil være mulighed for at mødes med din/dine vejleder/vejledere undervejs.
Du skal udarbejde din synopsis, som skal danne grundlag for den mundtlige eksamen i januar. En synopsis kan betragtes om et ”talepapir”, som du, lærer og censor bruger som udgangspunkt for eksamen. 

Prøven

Prøven er en individuel mundtlig prøve. Du skal medbringe synopsen og evt. supplerende noter til prøven. Eksaminationstiden er brutto 30 min. Prøven består af din præsentation og fremlæggelse.
Reglerne for StørreSkriftligOpgave (SSO)

Hvem skal skrive SSO?

Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde en større skriftlig opgave, der bedømmes af lærer og censor. Der gives én karakter.

Hvilke fag?

Opgaven er individuel og udarbejdes inden for 1-2 fag.
Du skal skrive på det højest faglige niveau, dog mindst B-niveau. Det vil sige, hvis du kun skal skrive i et fag, skal det som minimum være på B-niveau. Hvis du følger eller har fulgt og aflagt prøve i faget på A-niveau, så skal SSO’en skrives på niveau A.
Hvis du skriver i to fag og ikke har nogle A-niveaufag, så skal det første fag mindst være på B-niveau, og det andet fag skal være på højeste faglige niveau. Det andet fag kan godt være på C-niveau, hvis det er det højest niveau, du har i det pågældende fag.

Hvornår?

Vi råder dig til at vente med at skrive SSO, til du er tæt på at afslutte en hel HF.

Tilmelding 

Tilmeldingsdato bliver meldt ud på Edulife.

Hvem er opgavevejledere? 

Din lærer er normalt din opgavevejleder, hvis du laver opgaven, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til større skriftlige opgaver og forsøger at imødekomme ønskerne.

”Område” for opgaven

Du vælger i samråd med din/dine opgavevejleder /-vejledere det faglige ”område”, opgaven skal ligge indenfor.

”Opgaveformulering” for opgaven 

Din/dine opgavevejleder/-vejledere formulerer en ”opgaveformulering” for opgaven. Denne opgaveformulering må du ikke få kendskab til, før du får den udleveret fra kontoret.

Opgaveugen

Opgaveugen ligger i uge 7. Opgaveformuleringen udleveres af kontoret om fredagen. Opgavebesvarelsen skal afleveres på kontoret en uge efter. Du skal aflevere 1 original + 1 kopi for hvert fag. Opgaven skal også uploades digitalt - nærmere info følger.

Dispensation til 10-dages opgaveuge

Har du 30 timers erhvervsarbejde om ugen, kan du søge om at få forlænget afleveringsfristen. Ansøgning skal være skriftlig med dokumentation fra din arbejdsgiver (f.eks. lønsedler) og skal afleveres til kontoret.

Dispensation på grund af ordblindhed eller handicap

Hvis du pga. ordblindhed eller handicap ønsker forlænget tid, læsehjælp eller skrivehjælp, skal du søge om dispensation samtidig med at du tilmelder dig SSO.

Sygdom

Bliver du syg før opgaveugen og sygdommen løber ind i opgaveugen, skal du inden kl. 12, den dag opgaveformuleringen udleveres, melde dig syg til kontoret. Du skal aflevere lægeerklæring hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter lægen senest samme dag, opgaveformuleringen udleveres. Du kan så skrive opgaven ved sygeeksamen. 
Bliver du syg i opgaveugen, skal du straks meddele det til kontoret. Du skal sørge for en lægeerklæring (se ovenfor) og kan så skrive ved sygeeksamen, hvor du vil få udleveret en ny opgaveformulering.

Bedømmelse af opgaven

Opgaven bedømmes af opgavevejleder-/vejledere og censor. Karakteren meddeles af opgavevejleder/e og kan også ses i Ludus Web senest syv uger efter aflevering af opgavebesvarelsen.

Originalen

Hvis du vil have din opgave tilbage, kan du hente den på kontoret, når den er kommet retur fra censor, og klagefristen er udløbet.
Klager over eksamen

Senest to uger efter

Du skal klage senest to uger efter, at du har fået din karakter, dvs. senest to uger efter en mundtlig prøve og senest to uger efter at du har fået karakter for skriftlig eksamen.
Send en skriftlig og begrundet klage til: eksamensklage@ebhsyd.dk
I din klage skal du påvise, hvordan du mener, at du præsterede bedre end til den karakter, som du har fået. Du skal tage udgangspunkt i karakterbekendtgørelsen og fagets mål og påvise konkret, hvordan du mener at opfylde målene, for at berettige en højere karakter.

Behandling af klager over eksamen

Skolen afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs, eller om den skal behandles. Hvis skolen afviser din klage, får du en skriftlig begrundelse. Hvis skolen vurderer, at der er grund til at gå videre med din klage, bliver den sendt til eksaminator og censor(er) som bliver bedt om en udtalelse.
På baggrund af alle disse oplysninger, træffer skolen en afgørelse, som kan indebære:
 • ny bedømmelse (ombedømmelse)
 • tilbud om ny prøve (omprøve), eller
 • at du ikke får medhold

Du får skriftlig besked om afgørelsen.

Klage over skolens afgørelse

Du kan klage til Undervisningsministeriet over retslige forhold i forbindelse med skolens afgørelser. Du kan for eksempel klage over en beslutning om at afvise en klage.
Du kan læse mere om klageregler på ministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever 
Indlæs flere

Karakterer, beviser og fagligdokumentation

Karakterer og eksamensbevis

Se din karakterer (sommer 2021)

Karaktererne fra sommereksamen vil blive offentliggjort fredag den 25. juni 2021. Karakterer kan ses i LudusWeb under fanebladet "kursist" og herefter fanebladet "karakterer".

Hent dit nye eksamensbevis på skolen 

Hvis du er elev på skolen, skal du holde øje med Edulife. Her kommer et opslag, når karaktererne er offentliggjort i LudusWeb.

Ugen efter karaktererne er offentliggjort, kan du hente dit bevis i Hvidovre inden for Studiekontorets åbningstid (medbring ID). Bemærk, at der kan ikke afhentes beviser på Amager Strand. Hvis du henter beviser fra andre end dig selv, skal du have en underskrevet fuldmagt (docx)

Du kan hente eksamensbeviser på kontoret på Hvidovre-afdelingen fra 8-12.30 mandag til torsdag (ikke ikke i tilfælde af skærpede corona-restriktioner).

Find selv dine karakterer elektronisk

Du kan få elektronisk adgang til dine karakterer via Min kompetencemappe: www.minkompetencemappe.dk. Her kan du lave en elektronisk mappe med dine karakterer, og sende et link (til mappen) til f.eks. en kommende arbejdsgiver. Se vejledningen til "Min Kompetencemappe"

Genbestil din karakterudskrift fra tidligere år (eksamensprotokol)

Hvis du ikke kan finde dine karakterer eller dit bevis i eksamensdatabasen, skal du udfylde: denne blanket: bestil eksamensprotokol.
Så sender vi den til din e-boks. (Hvis vi skal hente dit karakterudskrift fra arkivet, skal du være opmærksom på at der er forlænget behandlingstid på din forespørgsel - særligt hvis du blev færdig før 2003.)

 

FVU-prøver

Hent bevis for bestået trinprøve

Hvis du har læst FVU, kan du hente dit prøvebevis i Hvidovre inden for Studiekontorets åbningstid (medbring ID). Der udleveres kun beviser for beståede trinprøver.

Deltagerbevis

Du kan desuden få et deltagerbevis for et FVU-hold, hvis du har haft et fremmøde over 85%. Hvis du ønsker dette, skal skrive til kbhsyd@kbhsyd.dk og bede om et deltagerbevis for et FVU hold. Så sender vi det til din e-boks.

Faglig dokumentation på AVU

Få faglig dokumentation

Hvis din underviser har vurderet dig egnet til faglig dokumentation, kan du få udstedt dokumentation herfor.

Hvis du ønsker dette, skal du udfylde blanketten: faglig dokumentation for AVU.

Når vi har gennemgået din forespørgsel om faglig dokumentation og din lærer også har godkendt, så sender vi dokumentationen til dig i din e-boks.

Indlæs flere

Lukke eksamensbevis (HF-enkeltfag)

Luk dit eksamensbevis på HF enkeltfag

Hvis du læser HF-enkeltfag her på skolen - og har samlet enkeltfag sammen til en fuld HF - så kan du først blive student, når du har lukket dit bevis.

Det gør du ved at anmode vejledningen om at lukke dit bevis. 

Deadline ved vintertermin: 10. januar

Deadline ved sommertermin: 10. juni

Blanket: Luk mit bevis

Skal du også søge merit?

Hvis du har fag fra andre skoler, skal du også ansøge om merit, det gør du her: Læs om merit

Når du lukker dit bevis, skal du aflevere tidligere udstedte enkeltfagsbeviser fra denne og andre skoler til vejledningen.

Disse skal afleveres og veksles til det fulde bevis

Har du spørgsmål? Kontakt vejledningen

Indlæs flere