SU på e-learning

SU når du læser online

Du ansøger selv om SU via www.su.dk.

Ud over de generelle regler, som findes på www.su.dk, er der ved e-learning en række særlige betingelser og regler. Du kan kun få SU for fag, du ikke tidligere har været tilmeldt til på e-learning her på KBH SYD.

Hvis du er registreret som SU-modtager på grundlag af holdundervisning, er dit fag automatisk medregnet i SU-timetallet. Du kan derfor ikke som SU-modtager være tilmeldt et fag uden at være 100% studieaktiv. Skal dit timetal på e-learning medregnes på et andet VUC, skal du selv gøre den anden VUC-skole opmærksom på det.

Regler i forbindelse med e-learning

  • SU kræver altid, at du er studieaktiv.
  • Du er kun studieaktiv, hvis du afleverer samtlige opgaver til tiden, får godkendt opgaverne og går til prøve i faget.
  • Som SU-modtager på e-learning er du forpligtet til at aflevere dine opgaver senest på de fastlagte datoer.

Hvad sker der, hvis du ikke er afleverer opgaverne?

  • Afleverer du ikke opgaverne ifølge studieplanen, får du et varsel med en frist på 7 dage til at aflevere den eller de krævede opgaver.
  • Overholder du ikke dette varsel, bliver din SU stoppet, og du skal tilbagebetale den eventuelt uberettiget SU. Du bliver endvidere meldt ud af undervisningen i det pågældende fag.
  • Afleverer du ingen opgaver i faget, er det ensbetydende med, at du ikke har påbegyndt faget. 

Har du uden dette fags timer ikke nok timer til SU, vil du skulle betale en evt. udbetalt SU tilbage. 

Spørgsmål og svar om SU