Eksamen på e-learning

Hvis du læser din HF online, skal du møde op på KBH SYD, når du skal til eksamen. Enten på Amager eller i Hvidovre. Det fremgår af din eksamensplan hvilken afdeling, du skal til eksamen på.

Skriftlig og mundtlig eksamen på HF e-learning

Eksamen afholdes i december/januar og i maj/juni. Tid og sted offentliggøres et stykke tid før og kan ses i LudusWeb.

Godt at vide om eksamen på e-learning:

  • Deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde. KBH SYD har afdelinger på Amager og i Hvidovre. 
  • For at gå til eksamen skal alle moduler afleveres.
  • Til laboratoriefagene kræves et godkendt laboratoriekursus.
  • Vær OBS på hvilken afdeling eksamen finder sted. Mundtlig og skriftlig kan godt ligge på forskellige afdelinger.
  • Til eksamen skal du medbringe ID med foto.

Læs om eksamen på KBH SYD her

SSO og EP

Når du læser enkeltfag som e-learning skal du stadig lave Eksamensprojekt (EP) og Større Skriftlig opgave (SSO)

Læs mere om SSO og EP på skolens elevintra. Du logger på via Edulife.

 

SSO og EP på e-learning

Skriftlig eksamen på 9. - 10. klasse (AVU) e-learning

Skriftlig eksamen afholdes i december og i maj. Tid og sted kan du se i vores undervisningssystem Ludusweb, når du er tilmeldt som kursist.

Mundtlig eksamen på 9. - 10. klasse (AVU) e-learning

Mundtlig eksamen afholdes i december/januar og i maj/juni. Tid og sted offentliggøres et stykke tid før og kan ses i LudusWeb.

Godt at vide om eksamen på e-learning

  • Deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde.
  • For at gå til eksamen skal alle moduler afleveres.
  • Til laboratoriefagene kræves et godkendt laboratoriekursus.
  • Vær OBS på hvilken afdeling eksamen finder sted. Mundtlig og skriftlig kan godt ligge på forskellige afdelinger.
  • Til eksamen skal du medbringe ID med foto.