E-learning - HF

Læs HF hjemmefra. Du bestemmer selv over din tid.

HF-enkeltfag som e-learning

Du kan tage enkelte fag som e-learning eller du kan læse en hel HF som e-learning. 

HF e-learning er for dig, der:

  • vil arbejde med dine opgaver hjemmefra online
  • selv vil bestemme over din tid, og selv vil bestemme, hvornår du vil arbejde på dine opgaver. Du skal selvfølgelig overholde afleveringsfristerne.
  • er god til at motivere dig selv - og kan arbejde selvstændigt

HF som e-learning åbner lige så mange døre som almindelig HF-enkeltfag, hvor du modtager undervisning på skolen. 

Undervisning derhjemmefra eller på skolen

Du kan sagtens blande e-learningsfag med fremmødefag. Så tager du nogle fag online derhjemmefra og arbejder med de modulopgaver, du får af din e-learningslærer. Andre fag vælger du så at læse på skolen som almindelig HF-enkeltfag, hvor du deltager i klasseundervisning.

Undervisning som e-learning

  • Du følger en fastlagt afleveringsplan.
  • Hver fag er inddelt i et fast antal milepæle.
  • Du mødes med din lærer en gang imellem til aftalte tider. På c-niveau er der et krav om 15% fremmøde svarende til 14 lektioner.
  • Du er god til at arbejde på en PC og kan kommunikere via e-mail og bruge de online it-programmer, der bliver brugt i den online undervisning.

Læs mere på Kom godt i gang med e-learning

Eksamen som e-learning-elev?

Hvis du vil bestå faget, skal du aflevere opgaver, og du skal tage eksamen i faget.

Eksamen foregår ligesom på HF-enkeltfag. Læs mere om mødetid, eksamenssted og datoer her.

Får jeg SU?

SU på e-learning er omfattet af de samme generelle regler om alder og timetal mm. som SU i øvrigt. Læs mere. Ansøg om SU på www.su.dk

"Jeg valgte HF e-learning af to grunde. For det første fordi jeg gerne ville arbejde ved siden af. Jeg kunne ikke overskue at skulle 100% på SU. Den anden grund er, at jeg er mega-b-menneske. Så jeg laver alle min lektier om natten. Derfor ville jeg gerne selv kunne bestemme over min tid. Det kan man netop med e-learning. " Hvordan er det egentlig at læse HF som e-learning?

Hvilke fag kan jeg læse som e-learning

Du kan blive optaget året rundt på disse enkeltfag og niveauer. Klik på et fag og få mere at vide (link til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse).

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Arabisk (B-A) Arabisk (0-B) Biologi
Dansk (0-A) Biologi (C-B) Engelsk
Matematik (B-A) Engelsk (0-B) Erhvervsøkonomi
  Engelsk (B-A) (kun forårshold)  
  Fysik (C-B) Filosofi
  Historie (0-B) Fysik
  Italiensk (0-B)
Geografi
  Kemi (C-B) Kemi
  Kinesisk (0-B) Matematik
  Matematik (C-B) Psykologi
  Psykologi (C-B) Religion
  Religion (C-B) Religion
  Samfundsfag (C-B) Retorik
  Spansk  (0-B) Samfundsfag
  Tyrkisk (0-B)  

 I fysik, biologi, geografi og kemi skal du deltage i en laboratorieweekend. Læs her