E-learning - FVU dansk

FVU som e-learning

FVU står for forberedende voksenundervisning, og FVU dansk som e-learning er for dig, der:

  • gerne vil blive bedre til at læse og skrive
  • har brug for selv at bestemme, hvornår du passer undervisningen på grund af job, studie eller familieliv

Sammen med din lærer finder du ud af, hvad lige præcis du har brug for at arbejde med.
Du har ikke et fast skema eller timer at gå til, men en individuel afleveringsplan. Læreren følger dig og din læring tæt. 

Du kommer blandt andet til at arbejde med: 

  • Stavning: Du får hjælp til at lære at stave bedre 
  • Læsning og forståelse af tekster: Du arbejder med tekster fra din hverdag, for eksempel artikler, pjecer eller tekster fra dit arbejde.
  • Skrivning af forskellige tekster: Du får hjælp til at skrive tekster, som du har brug for i din hverdag. For eksempel huskesedler, jobansøgninger, e-mails, invitationer og klager.

Lyder det som noget for dig?