E-learning - 9.-10. kl.

Tag 9. og 10. klasse online

Læs din 9. eller 10. klasse som e-learning. Det er til, dig der har brug for en fleksibel uddannelse.

9. og 10. klasse på VUC kaldes også AVU. Det står for almen voksenuddannelse. Når du læser AVU som e-learning kan du fx have et fuldtidsarbejde eller et travlt familieliv ved siden af. Du kan også være bosat i udlandet.

Du sidde overalt og studere – eneste krav er, at du har en computer og internetforbindelse. På den måde kan det passes det ind til din familiesituation, karriere, geografiske placering og faglige kompetencer.

E-learning på 9. og 10. klassesniveau kræver af dig, at du:

  • Følger en fastlagt afleveringsplan
  • Mødes med din lærer en gang imellem til aftalte tider
  • Kan arbejde selvstændigt
  • Kan arbejde på PC og kan kommunikere via e-mail og internet

Hvordan foregår undervisningen på e-learning?

Mo­du­ler: Hvert fag er ind­delt i et antal mo­du­ler.
Af­le­ve­rings­plan: Du føl­ger en af­le­ve­rings­plan, som er en af­ta­le mel­lem dig og sko­len om at af­le­ve­re op­ga­ver på be­stem­te tids­punk­ter.
Mødes med din lærer: Du læser derhjemme, men mødes med din lærer engang imellem.

Undervisningens indhold

Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes også med eksamen, eller med en særlig prøve (faglig dokumentation).

Får jeg SU?

SU på e-learning er omfattet af de samme generelle regler om alder og timetal mm. som SU i øvrigt. Læs mere.

Ansøg om SU på www.su.dk

Det er en god idé at lære sin lærer lidt at kende. Lærerne kan virke skrappe, når I bare sidder og e-mailer frem og tilbage, men i virkeligheden er lærerne på KBH SYD vildt søde og vil bare gerne hjælpe dig.
- Rikke
28-årige Rikke tager sin folkeskoleeksamen som e-learning - og får fornyet tro på sig selv med i købet

AVU-fag på e-learning

Du kan få undervisning i en lang række fag på nettet. Bl.a. i dansk og engelsk.

Se priser, varighed og SU-priser. 

Fag

Niveau

Dansk G/9. klasse
Dansk F, E og D/10. klasse
Dansk som andetsprog G/.klasse
Dansk som andetsprog F, E og D/10. klasse
Engelsk F, E og D/10. klasse
Matematik G/9. klasse
Matematik F, E og D/10. klasse
Naturvidenskab G/9. klasse
Samfundsfag G/9. klasse
Samfundsfag D/10. klasse
Tysk G/10. klasse