HF Empowerment

HF Empowerment - sammen gør vi en forskel!

Gør en forskel for dig selv og samfundet omkring dig. Vi skal ud af huset, lave projekter sammen og bruge fagene til at gøre noget for andre og udvikle os selv undervejs. 

På HF Empowerment har vi fokus på fællesskaber, i klassen og på skolen. Derfor skal vi lave et arrangement for de andre elever på skolen. Vi tager udgangspunkt i verden omkring os og laver konkrete produkter i undervisningen, som artikler til skolebladet og film i mediefag.

HF Empowerment, er for dig, der

  • vil blive helt klar på dine egne holdninger og ståsted.
  • vil være del af et stærkt fællesskab.
  • have medindflydelse - og lære, hvordan du får indflydelse.
  • blive bedre til at debattere.
  • gerne vil gøre din stemme hørt.
  • og som samtidig gerne vil læse en gymnasial uddannelse, som giver adgang til professionsuddannelserne og universitetet.

Læs mere om skolens andre HF-linjer (2-årig HF)

 

Fag på HF Empowement

Biologi: Naturvidenskabelig faggruppe
Dansk A
Engelsk B
Geografi: Naturvidenskabelig faggruppe
Historie: Kultur- og samfundsgruppe
Idræt C / Kunstnerisk fag
Kemi: Naturvidenskabelige faggruppe
Matematik C
Religion: Kultur- og samfundsgruppen
Samfundsfag: Kultur og samfundsgruppen

Valgfag: Mediefag C 

Fagpakke på 2. år

På andet år af din HF Empowerment, skal du vælge en fagpakke. Valg af fagpakke har betydning for, hvilke videregående uddannelser, du får adgang til. 
Se hvilke fagpakker, du kan vælge på KBH SYD her.

 

Hvor kan jeg læse HF Empowerment?

Du kan læse HF Empowerment på HF & VUC København Syds to afdelinger. Det vil sige:

  • Hvidovre-afdelingen: Åmarkvej 1 (lige ved Åmarken S-togsstration)
  • Amager Strand-afdelingen: Amager Strandvej 390 (lige ved Kastrup Metrostration)

Tilmelding

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Du skal logge ind med nemid eller unilogin. 

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF Empowerment, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning

 

Film med og af eleverne:

Limbo - en film af KBH SYDs egne elever
Bryd tabuet - en film af KBH SYDs egne elever
En skummel type - en film af KBH SYDs egne elever
Piece of cake - en film af KBH SYDs egne elever