Fagpakke: HF Sundhed

Før du starter på andet år af den 2-årige HF, skal du vælge en fagpakke. Den viser henimod den karriere, du gerne vil have. En af HF fagpakkerne hedder HF Sundhed. 

Vil du arbejde med sundhed?

HF Sundhed er en fagpakke, som du kan vælge på andet år af den 2-årige HF. Den er et godt valg til dig, der gerne vil arbejde med sundhed. Fx som:

  • Sygeplejerske, ergoterapeut, farmakonom, laborant, fysioterapeut - eller noget helt andet inden for sundhed.

Med en bred vifte af fag får du mulighed for at skræddersy din egen uddannelse, så du er klar til den videregående sundhedsfaglig uddannelse på fx Metropol eller UCC. Du får blandt andet faget psykologi på C-niveau. Her får du viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation. Desuden får du faget Biologi B, hvor du kan lære om cellebiologi, mikrobiologi, virus, makromolekyler, enzymer, biokemiske processer, genetik og evolutionsbiologi.

Bliv bekendt med de sundhedsfaglige uddannelser

Vi letter overgangen mellem HF Sundhed og de videregående uddannelser inden for sundhed på KP - Københavns Professionshøjskole. I løbet af uddannelsen vil du derfor igennem praktik og projektperioder udvikle dine kompetencer inden for sundhed. 

Fagpakken HF Sundhed er et oplagt valg for dig, der er startet på fx HF linjen HF Classic eller HF Sport

Interesserer du dig for bl.a. psykologi, biologi, krop og videnskab? Så er HF Sundhed noget for dig. 

Fagpakken HF Sundhed gør dig uddannelsesklar

Med HF Sundhed er du godt på vej til at komme ind på et hav af videregående uddannelser, hvor du kan bruge din interesse og evner for biologi og psykologi. Fx kan du med fagpakken her læse til bioanalytiker, laborant, ergoterapeut eller tandplejer?

Fag på fagpakken HF Sundhed

  • Biologi B
  • Psykologi C

Hvor kan du vælge denne fagpakke?

Du kan læse fagpakken HF Sundhed på både Hvidovre-afdelingen og Amager-afdelingen

"HF giver muligheder. Siden jeg var lille, har jeg ville være noget med medicin. Jeg troede, jeg skulle gå sygeplejerskevejen, men jeg har nu fundet ud af, at der lærer du at give medicin og ikke alt om medicinen. Derfor søger jeg ind på farmakonom-uddannelsen efter HF", fortæller Furqan, 2. år på HF
"Dét, som jeg godt kan lide ved at være sygeplejerske, er, at man både arbejder med mennesker og maskiner, og samtidig er der det psykologiske aspekt, som jeg synes, er spændende. Og så rummer faget mange muligheder. Jeg kan skifte område og komme til at arbejde med en hel anden patientgruppe, eller jeg kan tage til udlandet", fortæller Anders Hertz, Sygeplejerske på Gentofte akutmedicinske afdeling.