Fagpakke: HF Filosofi

Før du starter på andet år af den 2-årige HF, skal du vælge en fagpakke. Den viser henimod den karriere, du gerne vil have. En af HF fagpakkerne hedder HF filosofi

På fagpakken HF Filosofi kan du enten vælge at kombinere filosofi C med samfundsfag B eller matematik B.

Med fagpakken filosofi lærer du at stille spørgsmål til det fundamentale. Sammen prøver vi at forstå vores handlinger og væren i verden.

Filosofi sammen med samfundsfag

Sat på spidsen kan man sige, at samfundsfag leverer svarene, mens filosofi stiller de store spørgsmål til livet og eksistensen. Derfor er samfundsfag og filosofi en god kombination. Med samfundsfag B vil du blandt andet skulle lære om aktuelle samfundsmæssige udfordringer og diskutere løsninger. Og på Filosofi C får du elementært kendskab til filosofiske problemers sammenhæng og udvikling, sådan at du bliver i stand til at anskue de store spørgsmål fra flere vinkler og positioner.

Filosofi sammen med matematik

Filosofi er mange ting, én af dem er evnen til at mestre argumentationsteori, logikker og leveregler. Heri er filosofien faktisk beslægtet med matematikkens bevisførelse og argumentation. Og netop Matematik Bs omdrejningspunkt er blandt andet matematiske ræsonnementer og logisk tankegang.

Med en Filosofi-fagpakke vil du få styrket din evne til at vende tingene på hovedet eller kunne bryde det eksisterende ned. Med andre ord, er det en fagpakke som lærer dig at se verden fra nye, og for dig måske ukendte, vinkler. 

Fagpakken HF Filosofi gør dig uddannelsesklar

Med HF Filosofi i bagagen vil du være rigtig godt klædt på til at læse videre. Du vil kunne bruge din nye evne til at tænke ud af boksen i kreative fag, inden for kunst og kultur, inden for undervisning og forskning eller inden for naturvidenskaben. 

Fag på fagpakken HF Filosofi

  • Matematik B
  • Filosofi C 

eller

  • Samfundsfag B
  • Filosofi C

Hvor kan du vælge denne fagpakke?

Du kan læse fagpakken HF Business & Games på Hvidovre-afdelingen