2-årig HF

Den 2-årige HF kort fortalt:

Du bestemmer selv, hvordan din HF-linje skal se ud

Det vigtigste er, at du har motivation og lyst til at lære. På 1. år vælger du interesseklasse ud fra, hvad du synes, er spændende, og hvad der giver dig lyst til at lære. På 2. år vælger du fagpakke, der peger hen imod det, du vil efter din HF. Alle interesseklasserne giver adgang til alle fagpakker på 2. år.

Styrker og kompetencer

På alle vores linjer arbejder vi i løbet af året målrettet med udviklingen af dine styrker såvel som personlige og faglige kompetencer, herunder også studiekompetencer og studievaner.

Første år på HF

Intro-forløb

1. år på HF starter med et intro-forløb for alle. Gennem dette forløb arbejder du med en lang række kompetencer, der gør dig rustet til at blive en supergod studerende de næste par år. Du bliver introduceret for dine kontaktpersoner på skolen, du lærer dine klassekammerater at kende, og du bliver introduceret for skolens systemer/platforme.

Interesseklasse

Alle vores HF-linjer giver en almen HF-studentereksamen. Men du vælger selv din vej til studenterhuen gennem en interesseklasse på 1. år og en fagpakke på 2. år.

På 1. år inddrages emnet for din interesseklasse i alle fag. Det kan være som emner i undervisningen fx ved virksomhedsbesøg, ekskursioner eller temadage.

Når 1. år på HF er ved at være slut, vælger du din 2. års fagpakke. Du vælger den fagpakke, der peger hen mod den uddannelse eller profession, du går efter.

Andet år på HF

Vælg fagpakke

I slutningen af første år har du valgt den fagpakke, du vil læse på 2. år. Fagpakkerne på andet år peger mod den videre uddannelse eller karrierevej, du gerne vil følge.

Du kommer til at gå i klasse med andre, der har valgt den samme fagpakke. Det giver de bedste forudsætninger for et godt sammenhold og engagement i klassen. 

Fag og fagpakker i 2019

Amager-afdelingen:
HF Business & Games (mediefag B + erhvervsøkonomi C)
HF Samfund psyk. (samfundsfag B + psykologi C)
HF Sundhed (biologi B + psykologi C)

Hvidovre-afdelingen:
HF Business & Games (engelsk A + erhvervsøkonomi C)
HF Samfund psyk. (samfundsfag B + psykologi C)
HF Samfund fil. (samfundsfag B + filosofi C)
HF Sundhed (biologi B + psykologi C)
HF Science + (udvidet fagpakke (matematik A + fysik B)

Videre på universitetet efter HF

Vil du læse videre på universitetet skal du vælge:

HF Science + 

Denne fagpakker tager flere timer, og derfor skal du indstille dig på at arbejde ekstra hårdt. Dit hårde arbejde vil blive belønnet, så du efterfølgende kan søge ind på længere videregående uddannelser på universitetet.

Udvid din HF med HF enkeltfag

Hvis ikke du vælger '+'-fagpakken, så kan du på anden vis også udvide din HF, sådan at du bliver klar til din drømmeuddannelse. Det vil typisk kræve et halvår ekstra, som du skal læse bagefter på HF enkeltfag. Tal med en vejleder om dette

Hvad kan du blive med en HF?

Mulighederne er rigtig mange, når du har fået din HF-hue og bestået dine eksamener. Nederst ser du nogle de karriereveje, du kan gå efter HF.

Fagpakke:

  Fører fx til:

  Du kan fx blive:

HF Business & Games CBS, Erhvervsakademiet, KEA, CPH Business   Serviceøkonom, logistikøkonom, iværksætter, butiksansat, administrationsøkonom, handelsøkonom, autoteknolog, datamatiker, designteknolog, E-designer ...
HF Sundhed  Metropol, UCC, VIA   Sygeplejerske, SOSU-assistent, bioanalytiker, ergoterapeut, tandplejer, laborant, radiograf, ernæringsvejleder ...
HF Samfund (psykologi)  Metropol, UCC, VIA   Socialrådgiver, pædagog, politibetjent (særlige optagelseskrav), offentlig administrator, logistikøkonom, sprogofficer, officer ...
HF Samfund (filosofi) UCC, filmskolen, ddsks    Lærer, taktikofficer, (særlige optagelseskrav: skuespiller, forfatter, filmfotograf)
HF Science + uni  KU, AAU, AU, RUC, CBS    Ingeniør, læge, datalog, kemiker, biolog, geograf, biokemiker, medicinteknolog, forsker, zoolog, tandlæge, psykiater ...

NB: Husk selv at tjekke fag og niveauer, som du har bestået på adgangkortet. Så er du helt sikker på, at du kan komme ind på den uddannelse, du ønsker.

 Se flere karriere-veje på "Adgangskortet"

Adgangskrav på HF