OBU + VUC

Få ordblinde-hjælp

Vi tester og underviser alle, som har vanskeligt ved at opfylde de læse- og skrivekrav, der bliver stillet. Det er helt gratis. Det kan være, at du har: > svært ved at læse nye ord > svært ved at stave > er usikker, når du skal skrive

to elever der har undervisning

Undervisningen på ordblindehold

Du går på små hold, hvor der er tid til den enkelte, og du får de hjælpemidler, du skal bruge.

HF Ordblind på 3 år

Fra januar 2022 tilbyder skolen nu også en HF Ordblind på 3 år, hvor du går i en almindelig HF-klasse med andre, der ligesom dig er ordblind.

Ordblinde- og FVU-vejledere

Kontakt ordblindevejlederne

Billede af Kristine
Kristine Nedergaard
Ordblinde- og FVU-vejleder
lærer
Sarah Rosenbech Nielsen
Ordblinde- og FVU-vejleder

Book et møde 

Du kan enten booke et møde på skolen eller bede om at blive ringe op af en ordblindevejleder. Du bestemmer selv.

Book et møde med ordblindevejlederen, kan du vælge afdeling eller telefonmøde. 

Ordblinde-hold

Dansk for ordblinde

Undervisning i dansk for ordblinde

I samarbejde med din lærer finder du frem til, hvad du skal arbejde med i undervisningen. På den måde bliver undervisningen skræddersyet efter dine behov og ønsker.

Du kan for eksempel få undervisning i:

 • Læsning: Du får hjælp til at blive en mere sikker og hurtig læser
 • Stavning: Du får strategier til at stave bedre
 • Grammatik: Du får hjælp til den danske grammatik alt afhængig af niveau
 • Skrivning: Du får strategier til at skrive bedre

Tilbud om it-hjælpemidler

Du får adgang til it-hjælpemidler, som kan læse højt for dig eller hjælpe dig med at stave. Fx CD ORD og IntoWords. Der findes både programmer til computer, tablets og smartphones. Sammen med din lærer finder du ud af hvilke programmer og hjælpemidler, der kan hjælpe dig bedst.

Engelsk for ordblinde

Undervisning i engelsk for ordblinde

Der undervises i:

 • udtale
 • ordforråd
 • stavning
 • grammatik og sætningsopbygning

Sammen med din lærer finder du frem til, hvilke mål du vil arbejde hen imod.

Du får undervisning med materialet "HELP". Materialet er udviklet specielt til ordblinde, og træner systematisk de svære engelske sproglyde og stavemønstre. Til materialet hører et program med hjemmeopgaver, som du kan få installeret på din egen computer.

Dansk for ordblinde, e-learning

Dansk for ordblinde som e-learning er for dig, der:

 • har brug for fleksibiliteten på grund af job eller familieliv
 • du har tid til at arbejde eller studere ved siden af
 • du bestemmer selv, hvornår du læser og laver opgaver
 • du kan få opkvalificeret dine færdigheder og komme videre i livet med videre uddannelse eller nyt job-område

Du har ikke et fast skema eller timer at gå til, men en individuel afleveringsplan. Læreren følger din læring tæt. Læreren følger også op på din afleveringsplan sammen med dig løbende. 

 

Indlæs flere

Ekspertrådgivning inden for ordblindeområdet

Kontakt os, så vi kan skræddersy et forløb med jer alt efter jeres behov.

Eksempelvis til:

 • Folkeskoler der har modtaget flygtninge
 • Anden aktører, der er knyttet til kommunen
 • Ansatte i virksomheder, der har behov for ordlindetest eller undervisning

Vi har ekspertisen in house, så tøv ikke med at kontakte os.

Du kan også læse mere under FVU eller VUC erhverv

Vil du vide mere om din ordblindhed?

Hvis du har spørgsmål til din ordblindhed, så har skolens ordblindevejledere stor viden på området. > Vil du vide mere om ordblindhed? > Er ordblindhed arveligt? > Kan du træne din ordblindhed væk? > Eller noget helt tredje? Find info på Ordblindeforeningens hjemmesiden

Rådgivning

Ordblinderådgiver

Pæd.leder
Signe Skøt
Leder for LSC, vejledning og erhverv