OBU + VUC

Få ordblinde-hjælp

Vi tester og underviser alle, som har vanskeligt ved at opfylde de læse- og skrivekrav, der bliver stillet. Det er helt gratis. Det kan være, at du har: > svært ved at læse nye ord > svært ved at stave > er usikker, når du skal skrive

Ordblinde-event i uge 40

I uge 40 kan du i anledning af den Internationale Ordblindeuge lytte til KBH SYDs Ordblinde-monopol. Læs mere her

 

to elever der har undervisning

Undervisningen på ordblindehold

Du går på små hold, hvor der er tid til den enkelte, og du får de hjælpemidler, du skal bruge.

HF Ordblind på 3 år

Læs mere om HF Ordblind. Her går du i en klasse med andre, der ligesom dig er ordblinde.

Der afholdes løbende online info-aften om HF Ordblind. Se tid og dato her.

Ordblinde- og FVU-vejledere

Kontakt ordblindevejledningen

Inkognito
Vakant
Ordblindevejleder
Pæd.leder
Signe Skøt
Ordblinde- og FVU-vejleder

Bliv ringet op af en ordblindevejleder

Skriv en mail eller bed receptionen om at skrive en mail til ordblind@kbhsyd.dk

I mailen skal du skrive, at du ønsker at blive ringet op. En ordblinde-vejleder vil henvende sig til dig så hurtigt som muligt.

Husk at skrive dit telefonnummer og hvornår ordblindevejlederne kan komme i kontakt med dig (inden for almindelig arbejdstid).

Åben ordblinde- og FVU-vejledning

Snak med en ordblindevejleder på Hvidovre-afdelingen

 • Onsdag 30. august kl. 08:00-12:00
 • Onsdag 6. september kl 8:00-9:00 og 10:30-12:00

Snak med en ordblindevejleder på Amager-afdelingen

 • Mandag 23. august kl. 12:00-14:00
 • Mandag 28. august kl. 09:00-10:00
 • Tirsdag 5. september kl. 10:00-12:00

Ordblinde-hold

Dansk for ordblinde

Undervisning i dansk for ordblinde

I samarbejde med din lærer finder du frem til, hvad du skal arbejde med i undervisningen. På den måde bliver undervisningen skræddersyet efter dine behov og ønsker.

Du kan for eksempel få undervisning i:

 • Læsning: Du får hjælp til at blive en mere sikker og hurtig læser
 • Stavning: Du får strategier til at stave bedre
 • Grammatik: Du får hjælp til den danske grammatik alt afhængig af niveau
 • Skrivning: Du får strategier til at skrive bedre

Tilbud om it-hjælpemidler

Du får adgang til it-hjælpemidler, som kan læse højt for dig eller hjælpe dig med at stave. Fx CD ORD og IntoWords. Der findes både programmer til computer, tablets og smartphones. Sammen med din lærer finder du ud af hvilke programmer og hjælpemidler, der kan hjælpe dig bedst.

Engelsk for ordblinde

Undervisning i engelsk for ordblinde

Der undervises i:

 • udtale
 • ordforråd
 • stavning
 • grammatik og sætningsopbygning

Sammen med din lærer finder du frem til, hvilke mål du vil arbejde hen imod.

Du får undervisning med materialet "HELP". Materialet er udviklet specielt til ordblinde, og træner systematisk de svære engelske sproglyde og stavemønstre. Til materialet hører et program med hjemmeopgaver, som du kan få installeret på din egen computer.

Dansk for ordblinde, e-learning

Dansk for ordblinde som e-learning er for dig, der:

 • har brug for fleksibiliteten på grund af job eller familieliv
 • du har tid til at arbejde eller studere ved siden af
 • du bestemmer selv, hvornår du læser og laver opgaver
 • du kan få opkvalificeret dine færdigheder og komme videre i livet med videre uddannelse eller nyt job-område

Du har ikke et fast skema eller timer at gå til, men en individuel afleveringsplan. Læreren følger din læring tæt. Læreren følger også op på din afleveringsplan sammen med dig løbende. 

 

Indlæs flere

Ekspertrådgivning inden for ordblindeområdet

Kontakt os, så vi kan skræddersy et forløb med jer alt efter jeres behov.

Eksempelvis til:

 • Folkeskoler, der har modtaget flygtninge
 • Andre aktører, der er knyttet til kommunen
 • Ansatte i virksomheder, der har behov for ordblindetest eller undervisning

Vi har ekspertisen in house, så tøv ikke med at kontakte os.

Du kan også læse mere under FVU eller VUC erhverv

Vil du vide mere om din ordblindhed?

Hvis du har spørgsmål til din ordblindhed, så har skolens ordblindevejledere stor viden på området. > Vil du vide mere om ordblindhed? > Er ordblindhed arveligt? > Kan du træne din ordblindhed væk? > Eller noget helt tredje? Find info på Ordblindeforeningens hjemmesiden

Rådgivning

Ordblinderådgivere

Pæd.leder
Signe Skøt
Koordinator for AVU, FVU, OBU og Erhvervs- og læringscenteret. FVU og OBU-lærer