Bliv bedre til det at skrive, regne eller bruge IT

FVU er GRATIS undervisning i:

 • læsning, skrivning og stavning
 • matematik
 • engelsk
 • IT

FVU er i dansk- eller matematikundervisning, som du kender det fra folkeskolen, men for voksne. Du får undervisning i det som du har glemt eller ikke helt forstod i folkeskolen. Du kan blive undervist på din arbejdsplads eller her på skolen.

FVU er relevant hvis du fx ikke kan læse flydende eller har svært ved at skrive en mail. Eller hvis du skal have genoopfrisket det med tal og regning. 

For at starte på FVU skal du kunne lidt dansk.

Tilmeld dig dig hos fvu-vejl@kbhsyd.dk og find vi ud af, hvilket niveau du skal starte på.

vuc erhverv elev

Bliv bedre til at regne og skrive

Forberedende undervisning får dig videre i uddannelsessystemet. Når du har bestået FVU trin 2 i matematik og FVU-trin 4 i læsning kan du fx søge ind på en erhvervsuddannelse. Kontakt vores FVU-vejleder på fvu-vejl@kbhsyd.dk og find vi ud af, hvilket niveau du skal starte på.

FVU-udbud:

 • FVU Dansk (trin 1 -4)
 • FVU Matematik (1 - 2) 
 • FVU Digital (1 - 3) 
 • Engelsk (1 - 4) 
 • FVU start - det grundlæggende niveau

Vi starter jævnligt nye hold op.

Holdene afsluttes med prøve i juni eller december.

Det er gratis at deltage. 

Læs mere om FVU her

Fag på FVU

FVU Dansk

Forberedende undervisning i dansk hjælper dig til at læse, skrive og stave bedre. Hermed kan du komme videre i uddannelsessystemet.

Til dig, som vil blive bedre til at læse, stave og skrive.

Undervisningen har fokus på læsning, stavning og skrivning. Undervisningen tager udgangspunkt i de krav, som bliver stillet til dig i hverdagen. Du kommer bl.a. til at arbejde med: 

 • Stavning: Du får strategier til at stave bedre. 
 • Læsning og forståelse af tekster: Du arbejder med tekster fra din hverdag. For eksempel artikler, pjecer eller tekster fra dit arbejde.
 • Skrivning af forskellige tekster: Du får redskaber til at skrive tekster, som du har brug for i din hverdag. For eksempel huskesedler, e-mails, invitationer, referater og klager.  
 • Grammatik: Du arbejder med den danske grammatik efter eget behov.

Sammen med din lærer finder du ud af, hvad du har brug for at arbejde med.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Matematik FVU

For dig, der vil blive bedre til at regne, forstå tal og diagrammer

Fokus vil ligge på:

 • at regne
 • at læse og forstå tal
 • at forstå diagrammer med tal

Undervisningen

Du kommer bl.a. til at arbejde med den matematik, du møder i hverdagen:

 • Indkøb
 • Rette en madopskrift til et andet antal personer
 • Får du den rigtige rabat, når du handler?
 • Finde ud af det med brøker
 • Aflæse skemaer, elmåler, kort, lønseddel
 • Omkreds og arealer (hus og have)
 • Valuta (rejse)

Undervisningen tilrettelægges oftest med 4 lektioner om ugen og er inddelt i 2 trin. Hvert trin består af 50 og 72 lektioner.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Digital FVU

For dig, der vil være bedre til at forstå og bruge IT

Fokus vil ligge på:

 • lære de mest almindelige IT-programmer og digitale værktøjer at kende
 • forstå og bruge mails og e-boks
 • lære om digital sikkerhed og hvad persondata er

Undervisningen foregår enten ude på virksomheden eller på en af KBH SYDs to afdelinger. Kurset kan både være for dig som er i arbejde eller som er jobsøgende. 

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Engelsk FVU

For dig, der vil blive bedre til engelsk

Fokus vil ligge på:

 • at du bliver bedre til at tale, skrive og forstå engelsk
 • at forstå materialer på engelsk
 • at kan gøre dig forståelig skriftlig på engelsk

Du behøver ikke nogen særligt engelsk niveau for at kunne starte på det første trin.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Dansk FVU som e-learning

FVU dansk som e-learning er for dig, der:

 • gerne vil blive bedre til at læse og skrive
 • har brug for selv at bestemme, hvornår du passer undervisningen på grund af job, studie eller familieliv

Sammen med din lærer finder du ud af, hvad lige præcis du har brug for at arbejde med.
Du har ikke et fast skema eller timer at gå til, men en individuel afleveringsplan. Læreren følger dig og din læring tæt. 

Du kommer blandt andet til at arbejde med: 

 • Stavning: Du får hjælp til at lære at stave bedre 
 • Læsning og forståelse af tekster: Du arbejder med tekster fra din hverdag, for eksempel artikler, pjecer eller tekster fra dit arbejde.
 • Skrivning af forskellige tekster: Du får hjælp til at skrive tekster, som du har brug for i din hverdag. For eksempel huskesedler, jobansøgninger, e-mails, invitationer og klager.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

FVU Start

FVU Start er til dig, der har et andet modersmål end dansk, og som har behov for at dit danske og få forbedret dine sproglige færdigheder, så du kan deltage i andre FVU-fag eller i en arbejdsmarkedsuddannelse

Faget er et færdighedsfag, som beskæftiger sig med deltagernes dansksproglige udvikling, herunder primært ordkendskab. Centralt i faget står mundtlig kommunikation.

Fokus vil ligge på:

 • få et bedre kendskab til danske ord og et større ordforråd
 • blive bedre til mundtlig dansk og til at føre en samtale på dansk

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis
Indlæs flere

Tilmelding til FVU

Du kan tilmelde FVU-hold ved at:

Du kan også tilmelde dig direkte gennem KBH SYDs webshop. Vær dog opmærksom på, at FVU-holdene kun er tilgængelige før holdtstart. Hvis du vil tilmeldes et hold, som allerede er startet eller vil spørge ind til hold, som endnu ikke er tilgængelige i webshoppen, anbefaler vi, at du kontakter FVU-vejlederen på FVU-vejl@kbhsyd.dk.

Åben ordblinde- og FVU-vejledning

Åben ordblinde- og FVU-vejledning er lukket i april 2023. Åbner igen 1. maj.

Snak med en ordblindevejleder på Hvidovre-afdelingen

 • Tirsdag: 12:00-13:00, lokale 110

Snak med en ordblindevejleder på Amager-afdelingen

 • Torsdag: 12:00-13:00, lokale M2

FVU Holdoversigt

Kursusudbud: Ordblindeundervisning

Efterår 2022

Hvidovre:

Dato: Hver tirsdag i perioden, 16. august til 13. december
Tid: 17.15-20
Fag: OBU engelsk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: Hver torsdag i perioden, 18. august til 15. december
Tid: 14:10-16:50
Fag: OBU dansk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: Hver torsdag i perioden, 18. august til 15. december
Tid: 17.15-20
Fag: OBU dansk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Amager:

Dato: Hver tirsdag i perioden, 16. august til 13. december
Tid: 17.15-20 (aftenundervisning)
Fag: OBU dansk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: 8. august til 16. december
Fag: HF Ordblind dansk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup

Dato: 8. august til 16. december
Fag: HF Ordblind engelsk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup

Dato: 8. august til 16. december
Fag: HF Ordblind matematik
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup


E-learning

Dato: 15. august til 16. december
Fag: OBU
Sted: foregår som e-learning
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

 

Kursusudbud: FVU dansk (og FVU Start)

Forår 2023

Amager

Dato: torsdag d. 5. januar til fredag 13. januar
Tid: 8.10-14.10
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: Amager Strandvej 390
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: Hver tirsdag i perioden: 16. januar til 12. maj
Tid: 13.25-16:05
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: Amager Strandvej 390
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Hvidovre:

Dato: torsdag d. 5. januar til fredag 13. januar
Tid: 8.10-14.10
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: Hver fredag i perioden: 16. januar til 12. maj
Tid: 12.20-15:05
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

E-learning

Dato: 3. januar til 12. maj
Fag: FVU dansk / FVU Start
Sted: foregår som e-learning
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

 

 

Kursusudbud: FVU matematik

Forår 2023

Amager:

Dato: Hver mandag og tirsdag i periode: 14. januar til 12. maj
Tid:  Mandag: 10:05-11:50. Tirsdag: 11:00 til 13:20
Fag: FVU matematik
Sted: Amager Strandvej 390
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Hvidovre:

Dato: Hver mandag og fredag i periode: 14. januar til 12. maj
Tid: Mandag: 08:10 - 9:55. Fredag: 08:10 - 9:55
Fag: FVU matematik
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

 

 

Kursusudbud: FVU digital

Forår 2023

Amager:

Dato: 5. januar til 12. maj 
Fag: FVU digital
Sted: Amager Strandvej 390
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Hvidovre:

Dato: 5. januar til 12. maj
Fag: FVU digital
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Kursusudbud: FVU engelsk

Forår 2023

Amager:

Dato: 5. januar til 12. maj
Fag: FVU engelsk
Sted: Amager Strandvej 390
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Hvidovre:

Dato: 5. januar til 12. maj
Fag: FVU engelsk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Indlæs flere