Bliv bedre til det at skrive, regne eller bruge IT

Forberedende undervisning får dig videre i uddannelsessystemet. Kontakt vores FVU-vejleder og find vi ud af, hvilket niveau du skal starte på.

vuc erhverv elev

Bliv bedre til at regne og skrive

Forberedende undervisning får dig videre i uddannelsessystemet. Kontakt vores FVU-vejleder og find vi ud af, hvilket niveau du skal starte på.

FVU-udbud:

 • Dansk (trin 1 -4)
 • Matematik (1 - 4) 
 • Digital (1 - 4) 
 • Engelsk (1 - 4) 
 • Faget 'FVU start' - det grundlæggende niveau

Vi starter jævnligt nye hold op.

Holdene afsluttes med prøve i juni eller december.

Fag på FVU

FVU Dansk

Forberedende undervisning i dansk hjælper dig til at læse, skrive og stave bedre. Hermed kan du komme videre i uddannelsessystemet.

Til dig, som vil blive bedre til at læse, stave og skrive.

Undervisningen har fokus på læsning, stavning og skrivning. Undervisningen tager udgangspunkt i de krav, som bliver stillet til dig i hverdagen. Du kommer bl.a. til at arbejde med: 

 • Stavning: Du får strategier til at stave bedre. 
 • Læsning og forståelse af tekster: Du arbejder med tekster fra din hverdag. For eksempel artikler, pjecer eller tekster fra dit arbejde.
 • Skrivning af forskellige tekster: Du får redskaber til at skrive tekster, som du har brug for i din hverdag. For eksempel huskesedler, e-mails, invitationer, referater og klager.  
 • Grammatik: Du arbejder med den danske grammatik efter eget behov.

Sammen med din lærer finder du ud af, hvad du har brug for at arbejde med.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Matematik FVU

For dig, der vil blive bedre til at regne, forstå tal og diagrammer

Fokus vil ligge på:

 • at regne
 • at læse og forstå tal
 • at forstå diagrammer med tal

Undervisningen

Du kommer bl.a. til at arbejde med den matematik, du møder i hverdagen:

 • Indkøb
 • Rette en madopskrift til et andet antal personer
 • Får du den rigtige rabat, når du handler?
 • Finde ud af det med brøker
 • Aflæse skemaer, elmåler, kort, lønseddel
 • Omkreds og arealer (hus og have)
 • Valuta (rejse)

Undervisningen tilrettelægges oftest med 4 lektioner om ugen og er inddelt i 2 trin. Hvert trin består af 50 og 72 lektioner.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Digital FVU

For dig, der vil være bedre til at forstå og bruge IT

Fokus vil ligge på:

 • lære de mest almindelige IT-programmer og digitale værktøjer at kende
 • forstå og bruge mails og e-boks
 • lære om digital sikkerhed og hvad persondata er

Undervisningen foregår enten ude på virksomheden eller på en af KBH SYDs to afdelinger. Kurset kan både være for dig som er i arbejde eller som er jobsøgende. 

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Engelsk FVU

For dig, der vil blive bedre til engelsk

Fokus vil ligge på:

 • at du bliver bedre til at tale, skrive og forstå engelsk
 • at forstå materialer på engelsk
 • at kan gøre dig forståelig skriftlig på engelsk

Du behøver ikke nogen særligt engelsk niveau for at kunne starte på det første trin.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Dansk FVU som e-learning

FVU dansk som e-learning er for dig, der:

 • gerne vil blive bedre til at læse og skrive
 • har brug for selv at bestemme, hvornår du passer undervisningen på grund af job, studie eller familieliv

Sammen med din lærer finder du ud af, hvad lige præcis du har brug for at arbejde med.
Du har ikke et fast skema eller timer at gå til, men en individuel afleveringsplan. Læreren følger dig og din læring tæt. 

Du kommer blandt andet til at arbejde med: 

 • Stavning: Du får hjælp til at lære at stave bedre 
 • Læsning og forståelse af tekster: Du arbejder med tekster fra din hverdag, for eksempel artikler, pjecer eller tekster fra dit arbejde.
 • Skrivning af forskellige tekster: Du får hjælp til at skrive tekster, som du har brug for i din hverdag. For eksempel huskesedler, jobansøgninger, e-mails, invitationer og klager.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Indlæs flere

Tilmelding til FVU

Du kan tilmelde FVU-hold ved at:

Du kan også tilmelde dig direkte gennem KBH SYDs webshop. Vær dog opmærksom på, at FVU-holdene kun er tilgængelige før holdtstart. Hvis du vil tilmeldes et hold, som allerede er startet eller vil spørge ind til hold, som endnu ikke er tilgængelige i webshoppen, anbefaler vi, at du kontakter FVU-vejlederen på FVU-vejl@kbhsyd.dk.

FVU Holdoversigt

Kursusudbud: Ordblindeundervisning

Efterår 2021

Dato: 9. august til 13. december
Tid: 15.10-17.15
Fag: OBU dansk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.
Tilmelding

Dato 9. august til 13. december
Tid: 17.15-20
Fag: OBU dansk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Forår 2022

Dato 10. januar til 21. juni
Tid: 15.10-17.15
Fag: OBU dansk
Sted: 
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato 10. januar til 21. juni
Tid: 17.15-20
Fag: OBU dansk
Sted: 
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Efterår 2022

Dato: 10. august til 14. december
Tid: 17.15-20
Fag: OBU engelsk
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato: 12. august til 14. december
Tid: 17.15-20
Fag: OBU dansk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Kursusudbud: FVU dansk

Efterår 2021

Dato: 5. august til 13. august
Tid: hver dag kl. 08.10-14.10
Fag: FVU dansk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato 16. august - 17. december
Tid: hver mandag kl. 08-11
Fag: FVU dansk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Forår 2022

Dato: 10. januar til 21. juni 
Tid: hver mandag kl. 08-11
Fag: FVU dansk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Kursusudbud: FVU matematik

Efterår 2021

Dato: 12. august til 15. december
Tid: hver tirsdag kl. 11-15.10
Fag: FVU matematik
Sted: Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato 16. august - 17. december
Tid: hver mandag kl. 14.20-16.05, hver fredag kl. 8.10-9.50
Fag: FVU matematik
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Forår 2022

Dato: 11. januar til 21. juni 
Tid: hver tirsdag kl. 08.10 - 11.50
Fag: FVU matematik
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Kursusudbud: FVU digital

Efterår 2021

Dato: 12. august til 13. oktober
Tid: hver onsdag kl. 09.00-12
Fag: FVU digital
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato 20. oktober - 22. december
Tid: hver onsdag kl. 09.00-12.00
Fag: FVU digital
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Forår 2022

Dato 20. januar - 16. marts
Tid: hver onsdag kl. 09.00-12.00
Fag: FVU digital
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato 23. marts - 1. juni
Tid: hver onsdag kl. 09.00-12.00
Fag: FVU digital
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

 

Kursusudbud: FVU engelsk

Efterår 2021

Dato: 12. august til 14. oktober
Tid: hver torsdag kl. 09.00-12
Fag: FVU engelsk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato 14. oktober - 17. december
Tid: hver onsdag kl. 09.00-12.00
Fag: FVU engelsk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Forår 2022

Dato 13. januar - 17. marts
Tid: hver torsdag kl. 09.00-12.00
Fag: FVU engelsk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

Dato 23. marts - 3. juni
Tid: hver onsdag kl. 09.00-12.00
Fag: FVU engelsk
Sted: Amager Strandvej 390, Kastrup eller Åmarkvej 1, Hvidovre
Tilmeldingsdato: Der er løbende tilmelding.

 

Indlæs flere