Fag på G-niveau 

Dansk eller dansk som andetsprog (G), matematik (G), engelsk (G) og samfundsfag (G).

Undervisningen på AVU

Alle fag på G, F, E, D-niveau kan du afslutte på et ½ år.

Undervisningen foregår som "værkstedsundervisning", dvs. at du deltager i undervisning på tværs af niveau.

Prøver

På Niveauerne G og D vil faget afsluttes med prøve. Niveauerne basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.

AVU er SU-berettiget

Læs mere om adgangskrav til AVU

Tilmelding til AVU - 9. klasse 

Du kan tilmelde AVU-hold ved at:

Nogle fag, kan du også tilmelde dig direkte gennem KBH SYDs webshop. Vær dog opmærksom på, at AVU-holdene kun er tilgængelige før holdtstart. Hvis du vil tilmeldes et hold, som allerede er startet eller vil spørge ind til hold, som endnu ikke er tilgængelige i webshoppen, anbefaler vi, at du kontakter en vejleder.