AVU + VUC

AVU - 9.- 10. klasse for voksne

AVU er for alle, der har brug for at afslutte eller forbedre fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve. AVU giver de samme mu­lig­he­der, som den eksamen, du får, når du afslutter fol­ke­sko­len.

Nogle fag bliver samlæst på de to afdelinger, det vil sige, at læreren er fysisk til stede for eleverne på den ene afdeling og online til stede for eleverne på den anden afdeling. 

Elev, der smiler

Med en AVU kan du bl.a. komme videre på en erhvervsuddannelse eller tage en HF.

Kontakt skolens vejledning og find ud af, hvordan dit AVU-forløb skal sammensættes, så det passer til det job eller den uddannelse, du drømmer om. 

Du bestemmer selv, om du vil følge ét eller flere AVU-fag ad gangen. Fagene kan også kombineres med anden undervisning.

Adgangskrav til AVU

Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage. Du skal som udgangspunkt bare være fyldt 25 år. Hvis du er under 25 år, kan du godt starte på AVU, hvis du tager fag på HF samtidig. Læs mere om HF kombineret med AVU her

Læs mere om adgangskrav til AVU her

Pris 

Der er deltagerbetaling på AVU. 

🠢 Info om pris på AVU

SU på AVU

Du er berettiget til SU, mens du læser AVU
NB: hvis du er selvforsørgende, er du ikke SU-berettiget.

Hold og niveau på AVU

9. klasse > G-niveau

Hvis du skal have repeteret 9. klasse, skal du læse fag på G-niveau. Det kan du gøre på VUC.

Når du læser G-niveau vil du typisk læse sammen med andre, der ligesom dig har været væk fra folkeskolen. Ens for de fleste er, at de er over 25 år, og at de af forskellige årsager ikke har fået deres folkeskoleeksamen eller at de har brug for at få den genopfrisket - så de kan kommer videre i uddannelsessystemet.

9. klasse for voksne er for dig, der:

  • har været ude af skolen i flere år og trænger til at genopfriske de vigtigste fag.
  • skal have kvalifikationer til at søge ind på en erhvervsskole eller en ungdomsuddannelse.
  • mangler din 9. klasses afgangsprøve. 

Læring sker på tværs af fagligt niveau

Når du læser G-niveau, vil du selvfølgelig deltage i undervisning sammen med andre elever, der også læser G-niveau. Du vil dog også komme til at læse sammen med elever, der er på F, E og D-niveau. Det er en stor fordel at deltage i undervisning på tværs af niveauer, da du vil opleve at dine klassekammerater løfter dig. I din klasse, vil der desuden være ekstra lærere tilknyttet, som sikrer at den undervisning, du har brug for, passer præcist til dit faglige niveau. 

Du vil opleve, at du i samspil med dine klassekammerater og dine lærere relativt hurtigt vil opleve et stort fagligt løft.  

10. klasse > FE og ED-niveau

10. klasse omtaler vi tit som en bro til HF, netop fordi den kan give adgang til HF-uddannelsen

Når du læser F, E og D-niveau vil du typisk læse sammen med andre, der er over 25 år, og som af forskellige årsager ikke har fået deres folkeskoleeksamen eller som har brug for at få den genopfrisket - så de kan kommer videre i uddannelsessystemet.

10. klasse er til dig, der:

  • enten trænger til at genopfriske fagene fra folkeskolen, inden du søger ind på HF.
  • gerne vil kunne søge ind på en erhvervsuddannelse
  • eller dig, der har læst G-niveau her på KBH SYD og skal have styrket dine fagkundskaber yderligere med F, E og D-niveau.

Læring sker på tværs af fagligt niveau

Du starter på det faglige niveau, der passer til dig. Det er en stor fordel at deltage i undervisning på tværs af niveauer, da du vil opleve at dine klassekammerater løfter dig. I din klasse, vil der desuden være ekstra lærere tilknyttet, som sikrer at den undervisning, du har brug for, passer præcist til dit faglige niveau. Det kan være du kan tage nogle fag på F, E og D-niveau, mens du med andre fag har behov for lidt mere genopfriskning, og derfor skal starte på G-niveau.

Du vil opleve, at du i samspil med dine klassekammerater og dine lærere relativt hurtigt vil opleve et stort fagligt løft.  

Basis-hold > Dansk som andetsprog på H-niveau

Basis er et forløb, for dig, der skal introduceres til det videre uddannelsesforløb på VUC. Her går du i en klasse, hvor I, dig og dine klassekammerater, følger de samme fag og arbejder med det danske sprog, kultur og demokrati.

Basis er for dig, der

  • fx er kommet til landet som voksen og tidligere har gået på sprogskolen
  • stadig kæmper meget med det danske sprog
  • mangler grundlæggende sprog- og matematik-færdigheder. 

Du vil typisk starte på H-niveau, men vil efterfølgende (når du har færdiggjort H-niveau) kunne starte på G-niveau og efterfølgende E eller D-niveau. 

Indlæs flere

Tilmelding til AVU 

Du kan tilmelde AVU-hold ved at:

Nogle fag, kan du også tilmelde dig direkte gennem KBH SYDs webshop. Vær dog opmærksom på, at AVU-holdene kun er tilgængelige før holdtstart. Hvis du vil tilmeldes et hold, som allerede er startet eller vil spørge ind til hold, som endnu ikke er tilgængelige i webshoppen, anbefaler vi, at du kontakter en vejleder.

 

Hvilke niveauer kan du læse på AVU?


AVU trin G og D

AVU trin G svarer til fol­ke­sko­lens 9. ​klasse, og trin D svarer til folkeskolens 10. klas­se, dog kræves der lidt mere af dig end i folkeskolen.

Der er af­slut­ten­de prø­ver efter trin G og D. Prø­ve­be­vi­set kan an­ven­des, hvis du som vok­sen vil søge ind på ud­dan­nel­ser, der kræ­ver fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ver i et eller flere fag.

AVU trin F og E

Flere af fa­ge­ne til­by­des på flere trin som en slags sam­let pakke. På trin F og E mod­ta­ger du et del­ta­ger­be­vis.

AVU trin E og D

Flere af fa­ge­ne til­by­des på flere trin som en slags sam­let pakke. Trin E og D af­slut­tes med en prøve.

Basis-niveau på AVU

Basis niveau er på ni­veau med fol­ke­sko­lens 7.-8. klas­se

Mangler du AF-eksamen (afgangseksamen)?

Læs om, hvad du skal tage for få en hel afgangseksamen på AVU. Du kan tage den på 1 år, og komme direkte videre på HF.

AF-eksemen på AVU