AVU-pakkerne

Find de pakker, du kan læse på 9.- og 10. klasses niveau

Sådan kommer du fra basis-niveau / 9. eller 10. klasse til HF. Klik på billedet for at læse mere.

DSA Basis

DSA Basis (Dansk som andetsprog Basis)

  • Dansk som andetsprog, basis (H), matematik basis (H), engelsk Basis (H), fagelement IT, FVU: dansk og matematik.

Kommer du lige fra sprogskolen? Så skal du melde dig til vores basispakke. Du bliver undervist i dansk, matematik og engelsk - og i grundlæggende IT. Du går i skole hver dag 5-6 timer og vil arbejde og lære meget. Undervejs går du til prøve, sådan at du lærer det danske eksamenssystem at kende.

Læs mere

Det er SU-berettiget

Kontakt vejledningen og bliv tilmeldt

BaseCamp

BaseCamp - afklaring af uddannelse

  • Dansk (H), matematik (H), engelsk (H), FVU matematik og dansk

BaseCamp er et 16-ugers afklaringsforløb på AVU på KBH SYD for unge, der ønsker afklaring på, hvilke veje de skal gå i forhold uddannelse- og karrierevalg.

Det er SU-berettiget

Kontakt vejledningen og bliv tilmeldt

MBS

MBS (Medborgerskabsklasse)

  • Dansk basis + (G), matematik basis + (G), engelsk basis + (G), samfundsfag (G), fagelement (IT)

Det er SU-berettiget

Læs mere om medborgerskabsklassen her

Kontakt vejledningen og bliv tilmeldt

Broen til EUD

Broen til EUD (Erhvervsuddannelse): Vil du videre på en erhvervsuddannelse?

  • Dansk / DSA (G), matematik (G), engelsk (G), samfundsfag (G)

Broen til EUD er vores tilbud til dig, der enten har været ude af skolen i flere år og trænger til at genopfriske de vigtigste fag - eller til dig, som skal have kvalifikationer til at søge ind på en erhvervsskole. Vi lægger stor vægt på, at teori og praksis hænger sammen og undervejs besøger vi fx erhvervsskoler og andre relevante steder. Dansk, matematik og engelsk suppleres af samfundsfag, og du slutter af med eksamen i alle fire fag, så du har papir på dine kvalifikationer.

Broen til EUD er SU-berettiget

Kontakt vejledningen og bliv tilmeldt

 

 

Inklusionsforløb på EUD-niveau

  •  Dansk (G), Matematik (G)

Inklusionsforløbet er primært et tilbud til dig, der er ordblind. Forløbet rummer dog også dig, der har koncentrationsbesvær eller nemt bliver overstimuleret (det kan være, at du har en svag grad af autisme, asperger, ADHD eller angst) eller af andre årsager har svært ved at følge almindelig klasseundervisning
Du har dansk og matematik på et almindeligt hold med ca. 20 andre, som mangler deres 9. klasses-eksamen. Derudover er du en del af en lille gruppe, som får ekstra timer i form af it- og studiestrategi-intro, ordblindetimer (hvis der er behov for dette), lektiehjælp og løbende støttetimer med en mentor og en lærer.

En uge på inklusionsforløbet ser sådan her ud: 

Dansk (9 timer) og matematik (8 timer) på det store hold. Derudover 4 timers dansk med din støttelærer på det lille hold.

Ud over det får du ordblindeundervisning og lektiehjælp, hvis der er behov for dette. Du har løbende kontakt med din mentor. Desuden vil du i din klasse få mulighed for at få støttelæreren på besøg.

Inklusionsforløbet vil primært være tilknyttet KBH SYDs Amager-afdeling. Hvis du ønsker,at blive en del af et inklusionsforløb på KBH SYDs Hvidovre-afdeling, kan du kontakte vejledningen og høre om muligheden for dette.

Vil du høre mere om inklusionsforløbet?: Kontakt KBH SYDs vejledning

Forløbet er SU-berettiget

FE-pakken

FE-pakken

  • Dansk eller DSA (FE), matematik (FE), engelsk (FE), samfundsfag (G)

FE-pakken er til dig, som har mod på at gå den boglige vej - enten mod HF eller de erhvervsuddannelser, som kræver højere adgangsniveauer. Du skal have dansk/dansk som andetsprog, matematik og engelsk og derudover vælge et fag. Har du ikke tidligere haft samfundsfag, er det nu, du får det på skemaet. 

Det er SU-berettiget

Kontakt vejledningen og bliv tilmeldt

ED-pakken

ED-pakken - Dansk D, matematik D og engelsk D

  • Dansk eller DSA (D), matematik (D), engelsk (D). Vælg mellem naturvidenskab og samfundsfag

Det er SU-berettiget

Kontakt vejledningen og bliv tilmeldt

Broen til HF

Broen til HF

  • Dansk (ED), Engelsk (ED), Matematik (elementer), Naturvidenskab (G), samfundfag (D)

Vores bro-pakke til hf er til dig, der enten trænger til at genopfriske fagene fra folkeskolen, inden du søger ind på hf, eller dig, der lige har taget andre pakker på vores skole. 

Vi forventer, at du har en seriøs indstilling til det at gå i skole, og at du er indstillet på at arbejde. Til gengæld stiller vi op med meget erfarne lærere, som vil lære dig at kende og støtte dig. Vi har rigtig gode erfaringer med denne pakke, som består af dansk, matematik, engelsk og naturfag. 

Det er SU-berettiget

Kontakt vejledningen og bliv tilmeldt

Politipakken

Politi (forkursus)

  • Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, psykologi, samarbejde og kommunikation, idræt. 

Forløbet henvender sig til alle, der seriøst overvejer en karriere inden for politiet. Det forbedrer dine muligheder, når du søger ind hos politiet. Læs mere her

Det er SU-berettiget

Kontakt vejledningen og bliv tilmeldt