9.- 10.- klasse (AVU)

AVU - 9.- 10. klasse for voksne i København

AVU er en forkortelse for Almen Voksenuddannelse og er for alle, der har brug for at afslutte eller forbedre fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve. Du skal være fyldt 18 år for at kunne begynde på AVU. AVU giver samme mu­lig­he­der som fol­ke­sko­lens 9. og 10. klas­se plus lidt mere.

Adgangskrav til AVU

Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage. 

SU på AVU

Du er berettiget til SU, mens du læser AVU.

Få din folkeskole-eksamen

Prøverne på AVU har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver adgang til de samme uddannelser.

Hvem går på AVU?

Uddannelsen henvender sig til alle over 18 år, der har behov for at opfriske nogle fag på grundskoleniveau.

Se AVU-pakkene niveau-mæssigt illustreret på billedet her

Hvilke nivauer læser du i 9. og 10. klasse?


AVU trin G og D

AVU trin G svarer til fol­ke­sko­lens 9. ​klasse, og trin D svarer til folkeskolens 10. klas­se, dog kræves der lidt mere af dig end i folkeskolen.

Der er af­slut­ten­de prø­ver efter trin G og D. Prø­ve­be­vi­set kan an­ven­des, hvis du som vok­sen vil søge ind på ud­dan­nel­ser, der kræ­ver fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ver i et eller flere fag.

AVU trin F og E

Flere af fa­ge­ne til­by­des på flere trin som en slags sam­let pakke. På Trin F og E mod­ta­ger du et del­ta­ger­be­vis.

AVU trin E og D

Flere af fa­ge­ne til­by­des på flere trin som en slags sam­let pakke. Trin E og D af­slut­tes med en prøve.

Basis-niveau på AVU

Basis niveau er på ni­veau med fol­ke­sko­lens 7.-8. klas­se

Fag og priser på AVU

Der er deltagerbetaling AVU.

Du finder priser  og fag for AVU-fag her

AF-eksamen i København

En AF-eksamen (Almen Forberedelseseksamen) giver direkte adgang til den 2-årige HF eller en anden ungdomsuddannelse. En AF-eksamen består af en række obligatoriske fag, der hver afsluttes med en eksamen. 

  • Dansk F E D
  • Eller Dansk som andetsprog F E D
  • Engelsk - F E D
  • Matematik - F E D
  • Naturfag G

Et af følgende fag på G- eller D-niveau; historie, samfundsfag, tysk eller fransk (vi tilbyder kun historie og samfundsfag).

Snak med en vejleder, for at tage den almen forberedende eksamen, der giver adgang til HF.