9.- 10.- klasse (AVU)

AVU - 9.- 10. klasse for voksne i København

AVU er en forkortelse for Almen Voksenuddannelse og er for alle, der har brug for at afslutte eller forbedre fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve. Du skal være fyldt 18 år for at kunne begynde på AVU. AVU giver samme mu­lig­he­der som fol­ke­sko­lens 9. og 10. klas­se og lidt til.

Adgangskrav til AVU

Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage. 

Du skal dog i udgangspunktet være fyldt 25, for at kunne deltage på AVU – medmindre du opfylder en af undtagelserne, som du kan læse mere om i afsnittet "Hvem går på AVU?". Undersøg også dine muligheder for at tage en Forberedende Grunduddannelse.

SU på AVU

Du er berettiget til SU, mens du læser AVU.

Få din folkeskole-eksamen

Prøverne på AVU har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver adgang til de samme uddannelser.

Hvem går på AVU?

Uddannelsen er til alle over 18 år, der har behov for at opfriske nogle fag på grundskoleniveau. 

Fra august 2019 ændrer dine muligheder sig for at gå på VUC, hvis du er under 25 år og vil gå på AVU. Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KKU, EUD eller EGU) men har behov for supplerende fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KKU,EUD eller EGU) men ønsker faglig opkvalificering.
 • Du tager HF-enkeltfag men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt AVU-fag med undtagelse af følgende fag: 
  • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.
  • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.
Se AVU-pakkene niveau-mæssigt illustreret på billedet her

Hvilke nivauer læser du i 9. og 10. klasse?


AVU trin G og D

AVU trin G svarer til fol­ke­sko­lens 9. ​klasse, og trin D svarer til folkeskolens 10. klas­se, dog kræves der lidt mere af dig end i folkeskolen.

Der er af­slut­ten­de prø­ver efter trin G og D. Prø­ve­be­vi­set kan an­ven­des, hvis du som vok­sen vil søge ind på ud­dan­nel­ser, der kræ­ver fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ver i et eller flere fag.

AVU trin F og E

Flere af fa­ge­ne til­by­des på flere trin som en slags sam­let pakke. På Trin F og E mod­ta­ger du et del­ta­ger­be­vis.

AVU trin E og D

Flere af fa­ge­ne til­by­des på flere trin som en slags sam­let pakke. Trin E og D af­slut­tes med en prøve.

Basis-niveau på AVU

Basis niveau er på ni­veau med fol­ke­sko­lens 7.-8. klas­se

Fag og priser på AVU

Der er deltagerbetaling AVU.

Du finder priser  og fag for AVU-fag her

AF-eksamen i København

En AF-eksamen (Almen Forberedelseseksamen) giver direkte adgang til den 2-årige HF eller en anden ungdomsuddannelse. En AF-eksamen består af en række obligatoriske fag, der hver afsluttes med en eksamen. 

 • Dansk F E D
 • Eller Dansk som andetsprog F E D
 • Engelsk - F E D
 • Matematik - F E D
 • Naturfag G

Et af følgende fag på G- eller D-niveau; historie, samfundsfag, tysk eller fransk (vi tilbyder kun historie og samfundsfag).

Snak med en vejleder for at tage den almen forberedende eksamen, der giver adgang til HF.