9.- 10.- klasse (AVU)

Almen voksenuddannelse (AVU) er bl.a. 9. og 10. klasse for voksne i København. Det er både for udlændinge og danskere.

AVU - 9.- 10. klasse for voksne

AVU er en forkortelse for Almen Voksenuddannelse og er for alle, der har brug for at afslutte eller forbedre fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve. AVU giver de samme mu­lig­he­der, som den eksamen, du får, når du afslutter fol­ke­sko­len.

Med en AVU kan du bl.a. komme videre på en erhvervsuddannelse eller tage en HF.

Kontakt skolens vejledning og find ud af, hvordan dit AVU-forløb skal sammensættes, så det passer til det job eller den uddannelse, du drømmer om. 

Du bestemmer selv, om du vil følge ét eller flere AVU-fag ad gangen. Fagene kan også kombineres med anden undervisning.

Adgangskrav til AVU

Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage. Du skal som udgangspunkt bare være fyldt 25 år. 

Læs mere om adgangskrav til AVU her

SU på AVU

Du er berettiget til SU,  mens du læser AVU

Se hvilke niveauer, du skal have for at komme videre i uddannelse eller i job.

Hvilke niveauer kan du læse på AVU?


AVU trin G og D

AVU trin G svarer til fol­ke­sko­lens 9. ​klasse, og trin D svarer til folkeskolens 10. klas­se, dog kræves der lidt mere af dig end i folkeskolen.

Der er af­slut­ten­de prø­ver efter trin G og D. Prø­ve­be­vi­set kan an­ven­des, hvis du som vok­sen vil søge ind på ud­dan­nel­ser, der kræ­ver fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ver i et eller flere fag.

AVU trin F og E

Flere af fa­ge­ne til­by­des på flere trin som en slags sam­let pakke. På Trin F og E mod­ta­ger du et del­ta­ger­be­vis.

AVU trin E og D

Flere af fa­ge­ne til­by­des på flere trin som en slags sam­let pakke. Trin E og D af­slut­tes med en prøve.

Basis-niveau på AVU

Basis niveau er på ni­veau med fol­ke­sko­lens 7.-8. klas­se

AF-eksamen i København

En AF-eksamen (Almen Forberedelseseksamen) giver direkte adgang til den 2-årige HF eller en anden ungdomsuddannelse. En AF-eksamen består af en række obligatoriske fag, der hver afsluttes med en eksamen. 

  • Dansk F E D
  • Eller Dansk som andetsprog F E D
  • Engelsk - F E D
  • Matematik - F E D
  • Naturfag G

Et af følgende fag på G- eller D-niveau:

  • Historie
  • Samfundsfag

Snak med en vejleder for at tage den almen forberedende eksamen, der giver adgang til HF.