2-årig HF

HF2 København Syd
Du vælger selv, hvordan din 2-årige HF, skal se ud. Først vælger du interesseklasse og når 1. år er ved at være slut, så vælger du fagpakke til 2. år. Alle interesseklasserne giver adgang til alle fagpakker på 2. år.

Første år på den 2-årige HF

Intro-forløb

1. år starter med et intro-forløb for alle. Her lærer du de andre at kende og du bliver introduceret for lærerne og undervisningen.

Interesseklasse

Alle vores HF-linjer giver en almen HF-studenterhue. Men du vælger selv din vej derhen gennem en interesseklasse på 1. år og en fagpakke på 2. år.

På 1. år inddrages emnet for din interesseklasse i alle fag. Det kan være som emner i undervisningen eller ved virksomhedsbesøg eller besøg på netcafeer og esport-turneringer (med esport-klassen) eller ved skateboarding på Københavns skateparker (med skate-klassen). Det kan også være gennem temaer og projekter om de sociale medier eller produktion af små film og blogs (SoMe-klassen) osv.

Når 1. år er ved at være slut vælger du din 2. års fagpakke. Du vælger den fagpakke, der peger hen mod den uddannelse eller profession, du går efter.

Interesseklasser

 • Skate'n Study

  Skate og studér på samme tid. Danmarks første og eneste gymnasiale uddannelse, der tager din interesse for skateboarding seriøst. 

  Læs mere om Skate'n Study her

 • eSport

  Til dig, der er dedikeret eSporter eller gamer - og gerne vil have en HF. Vi er førende på feltet og tilbyder eSport-træning i optimale rammer en dag om ugen og eSport-inspireret undervisning.

  Læs mere om eSport her

 • Arkitektur & Design

  HF Arkitektur & Design lader dig dyrke din interesse for formgivning, kreative processer, sjove, smukke, skøre eller lækre materialer, bæredygtighed, funktion og æstetik.

  Læs mere om Arkitektur & Design her 

 • Sociale Medier & Digital Kommunikation

  Sociale Medier & Digital Kommunikation er for dig, der altid er online!! Du ser dig selv i et fremtidigt arbejde med kommunikation, medier eller data og dataanalyse.

  Læs mere om Sociale Medier & Digital Kommunikation her

 • KBH, Berlin ... Verden

  Denne en 2-årig HF for kursister, der elsker at rejse og opleve byen, hvad alt hvad det indebærer af subkultur, design og mangfoldighed.

  Læs mere om KBH, Berlin ... Verden her

 • HF Classic

  HF Classic er for dig, der ønsker et skoleforløb med varieret undervisning. Du vil undervejs blive afklaret om, hvilken fagpakke, du skal vælge på 2. år.

  Læs mere om HF Classic her

Andet år på den 2-årige HF

Vælg fagpakke

I slutningen af førsteår har du valgt den fagpakke, du vil læse på 2. år. Fagpakkerne på andet år peger mod den videre uddannelse eller karrierevej, du gerne vil følge.

Du kommer til at gå i klasse med andre, der har valgt det samme og det giver de bedste forudsætninger for et godt sammenhold og engagement i klassen. 

Fag og fagpakker 

Obligatorisk

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Naturvidenskabelig faggruppe C
Kultur og Samfundsvidenskabelig faggruppe C/B
Projekt/praktik
SSO (Større Skriftlig Opgave)

 

Fagpakke  

   Fører til...

Karriere-eksempler

Business CBS, Erhvervsakademiet Serviceøkonom, logistikøkonom, iværksætter, butiksansat, administrationsøkonom, handelsøkonom
Teknik  KEA, DTU Miljøteknolog, designer, tekstilformidler, grafisk designer, multimediedesigner, tv-tilrettelægger
Pædagog & Lærer UCC, Metropol Lærer, pædagog, specialpædagog, socialpædagog, uddannelseskonsulent, socialrådgiver
Sundhed  Metropol Sygeplejerske, SOSU-assistent, bioanalytiker, ergoterapeut, tandplejer, laborant
Uni  Universitetet Jurist, læge, ingeniør, antropolog, kommunikationskonsulent, journalist

 

Overbygningen

Vil du læse videre på universitetet skal du vælge HF Uni som fagpakke. Der er flere timer og det giver adgangt il universitetet.

Hvis ikke du vælger fagpakken HF Uni, så skal du på anden vis udvide din HF med to ekstra fag, som vi kalder overbygningen.

Overbygningen tager ½ år. 

Adgangskrav på HF