2-årig HF


Vælg den HF-linje, der motiverer og styrker dig fagligt:

HF eSport | HF Sport
HF SoMe   | HF Classic

Vejen til HF. Du bliver student på 2 år og kan søge ind på alle mellemlange videregående uddannelser. Hvis du vil videre på universitetet, skal du lige læse et halvår mere på HF.

Den 2-årige HF kort fortalt:

Du bestemmer selv, hvordan din HF-linje skal se ud

Det vigtigste er, at du har motivation og lyst til at lære. På 1. år vælger du interesseklasse ud fra, hvad du synes, er spændende, og hvad der giver dig lyst til at lære. På 2. år vælger du fagpakke, der peger hen imod det, du vil efter din HF. Alle interesseklasserne giver adgang til alle fagpakker på 2. år.

Styrker og kompetencer

På alle vores linjer arbejder vi i løbet af året målrettet med udviklingen af dine styrker såvel som personlige og faglige kompetencer, herunder også studiekompetencer og studievaner.

Første år

Intro-forløb

1. år starter med et intro-forløb for alle. Gennem dette forløb arbejder du med en lang række kompetencer, der gør dig rustet til at blive en supergod studerende de næste par år. Du bliver introduceret for dine kontaktpersoner på skolen, du lærer dine klassekammerater at kende, og du bliver introduceret for skolens systemer/platforme.

Interesseklasse

Alle vores HF-linjer giver en almen HF-studentereksamen. Men du vælger selv din vej til studenterhuen gennem en interesseklasse på 1. år og en fagpakke på 2. år.

På 1. år inddrages emnet for din interesseklasse i alle fag. Det kan være som emner i undervisningen fx ved virksomhedsbesøg, ekskursioner eller temadage.

Når 1. år er ved at være slut, vælger du din 2. års fagpakke. Du vælger den fagpakke, der peger hen mod den uddannelse eller profession, du går efter.

Andet år

Vælg fagpakke

I slutningen af første år har du valgt den fagpakke, du vil læse på 2. år. Fagpakkerne på andet år peger mod den videre uddannelse eller karrierevej, du gerne vil følge.

Du kommer til at gå i klasse med andre, der har valgt den samme fagpakke. Det giver de bedste forudsætninger for et godt sammenhold og engagement i klassen. 

Fag og fagpakker 

Videre på universitetet efter HF

Vil du læse videre på universitetet skal du disse to fagpakker:

Disse to fagpakker tager flere timer og derfor vil din HF tage 1/2 år længere. Med dette ekstra halve år, kan du søge længere videregående uddannelser på universitetet.

Hvis ikke du vælger '+'-fagpakken, så kan du på anden vis også udvide din HF med to ekstra fag, sådan at du bliver klar til din drømmeuddannelse.

Hvad kan du blive med en HF?

Mulighederne er rigtig mange, når du har fået din HF-hue og bestået dine eksamener. Nederst ser du nogle de karriere-veje, du kan gå efter HF.

Fagpakke  

  Fører fx til:

 Med den kan du fx blive:

Business CBS, Erhvervsakademiet  Serviceøkonom, logistikøkonom, iværksætter, butiksansat, administrationsøkonom, handelsøkonom ...
Teknik  KEA, DTU, VIA Miljøteknolog, designer, tekstilformidler, grafisk designer, multimediedesigner, tv-tilrettelægger ...
Lærer    Metropol, UCC, VIA Lærer, specialpædagog, socialpædagog, uddannelseskonsulent, socialrådgiver ...
Sundhed  Metropol, UCC, VIA Sygeplejerske, SOSU-assistent, bioanalytiker, ergoterapeut, tandplejer, laborant, radiograf, ernæringsvejleder ...
Samfund Metropol, UCC, VIA socialrådgiver, pædagog, politibetjent, offentlig administrator ...
Science + uni KU, AAU, AU, RUC, CBS  Ingeniør, læge, datalog, kemiker, biolog, geograf, biokemiker, medicinteknolog, forsker, zoolog, tandlæge, psykiater ...
Samfund + uni KU, AAU, AU, SDU, RUC, CBS  Jurist, antropolog, kommunikationskonsulent, journalist, forsker, museumsformidler, sociolog, økonom, psykolog ...

 Se flere karriere-veje på "Adgangskortet"

Adgangskrav på HF